Kystsporet ved Thy og Jammerbugten. Foto: FlyingOctober.

Styrelse kommer med invitation til kystkommuner

Plan- og Landdistriktsstyrelsen efterlyser kommuner til en forsøgsordning om kyst- og naturturisme, der fritager projekter for krav i plan- og naturbeskyttelseslovene.

Kystkommuner kan frem til 1. februar næste år søge om at komme med i en forsøgsordning, som giver projekter med fokus på kyst- og naturturisme mulighed for at fravige nogle af planlovens regler for kystnærhedszonen og for at få dispensation fra klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.

Forsøgsordningen har til formål at styrke dansk kyst- og naturturisme og derved skabe bedre grobund for arbejdspladser blandt andet inden for hotel- og restauration, feriehusudlejning, oplevelsesøkonomi, detailhandel, byggeri og transport, skriver Plan- og Landdistriktsstyrelsen i en pressemeddelelse.

”Forsøgsordningen for kyst- og naturturismen har tidligere åbnet mulighed for projekter med stor betydning for udvikling af kystturismen. Det gælder Lalandia ved Søndervig, Nordborg Resort, Aquapark Møn og besøgscenter ved Stevns Klint. Det betyder nye arbejdspladser i landdistrikterne og gode oplevelser for turister og de lokale. Derfor er jeg tilfreds med at kunne invitere kommunerne til at søge om nye projekter,” udtaler Louise Schack Elholm, minister for landdistrikter.

Tilladelse til at bygge kystnært
Helt konkret giver forsøgsordningen mulighed for at fravige regler, der under normale omstændigheder stiller krav til, at der skal være en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for at bygge kystnært.

Det vil sige, at det bliver muligt for kystkommunerne at planlægge byggerier med turismefokus i den cirka tre kilometer brede kystnærhedszone uden for byer, der normalt skal friholdes byggeri. Plan- og Landdistriktsstyrelsen stiller dog som krav, at turismeprojekterne skal være innovative og miljømæssigt bæredygtige.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen lægger også op til, at de danske kystkommuner får mulighed ansøge om udlæg og omplacering af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, og overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone.

10 projekter blev udvalgt
Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme blev oprindeligt oprettet i 2015. Her blev 10 projekter udvalgt til at være med i forsøget, som var spredt geografisk i hele landet.

I en evaluering fra marts 2021, som den daværende Bolig- og Planstyrelse stod bag, skrev styrelsen, at forsøgsordningen har givet mulighed for en realisering af turisme projekter, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre.

På baggrund af erfaring fra de 10 projekter, der blev givet tilladelse til i 2015, anbefalede Bolig- og Planstyrelsen en igangsættelse af nye forsøg med fokus på hensynet til en sammenhængende og bæredygtig planlægning og afvejning af forskellige interesser, hvor der for eksempel skal vises hensyn til den unikke natur og landskabet ved de danske kyster.

 

Relaterede artikler:

100 kilometer vandrerute fra kyst til kyst

Fik hjælp til at udvikle outdoortilbud

97 millioner kroner til investeringer i kystturisme