Holmsland Klit ved Vesterhavet. Foto: Niclas Jessen.

Stort projekt har bragt destinationerne tættere sammen

Et netop afsluttet projekt har anvist en fælles retning for landets destinationsselskaber, når det gælder bæredygtig udvikling. Destinationerne er ikke længere siloer, lyder det fra direktør.

For to år siden igangsatte landets 19 destinationer samt Dansk Kyst- og Naturturisme projektet ”Bæredygtige Destinationer i praksis.” Formålet var at etablere en fælles forståelse og et fælles sprog for bæredygtighed indenfor destinationsudvikling i Danmark.

Nu er projektet fuldendt, og det har kastet konkret læring af sig, som destinationsselskaberne kan tage med sig i deres videre arbejde, fortæller Pernille Kofod Lydolph, forperson for brancheorganisationen Danske Destinationer og direktør for Destination Bornholm.

Danske Destinationer repræsenterer 16 af landets 19 destinationsselskaber. De tre vestkystdestinationer Destination Nordvestkysten, Destination Vadehavskysten og Destination Vesterhavet, som tilsammen står for godt en tredjedel af alle udenlandske turistovernatninger i Danmark, valgte at tække sig fra foreningen ved årsskiftet.

”Vi er utroligt stolte over det unikke samarbejde, der har fundet sted i de sidste to år. Hos Danske Destinationer har vi, sammen med de 19 destinationsselskaber og Dansk Kyst- og Naturturisme, arbejdet målrettet mod at fremme bæredygtig destinationsudvikling i hele landet. Det er vores fælles overbevisning, at vi gennem samarbejde kan nå længere og bedre i vores målsætning om at skabe en turismebranche, der er både ansvarlig og værdiskabende for hele landet,” udtaler Pernille Kofod Lydolph i en pressemeddelelse.

Sætter fokus på turisters adfærd
Bæredygtige Destinationer i praksis har konkret fokuseret på at udvikle nye målemetoder, der kan sikre en mere bæredygtig turismeudvikling, hvor der lægges mere vægt på sociale og miljømæssige aspekter fremfor blot økonomiske som for eksempel mængden af overnatninger.

For eksempel har projektet fokusere på at gøre destinationerne klogere på den underbelyste endagsturisme, som er svær at måle på, fortæller Pernille Kofod Lydolph.

”Endagsturisme er et vigtigt område for os at fokusere på, når vi taler om bæredygtighed. Som det ser ud nu, har vi ingen præcise målinger for, hvor mange mennesker der besøger en by eller et udflugtsmål på daglig basis, hvilket gør det nærmest umuligt at udvikle effektive spredningsstrategier for at forebygge masseturisme. Derfor har vi med projektet taget et vigtigt første skridt i den rigtige retning for at skabe en bæredygtig og datadrevet fremtid,” siger hun. Hun understreger dog, at der fortsat er behov for at udvikle mere præcise målemetoder.

Har styrket samarbejdet på tværs af destinationer
Et af de mere konkrete resultater fra projektet er udviklingen af seks bæredygtighedsdogmer, som danner fælles grundlag og retning for destinationerne i deres udvikling af turismen. Dogmerne forpligter alle 19 destinationer til at arbejde aktivt ud fra principperne om respekt for mennesker, miljø og økonomi i deres udvikling af turismen.

Pernille Kofod Lydolph fortæller, at dogmerne og det generelle samarbejde mellem destinationerne har styrket sammenhængskraften destinationerne imellem.

”Det vigtigste, og det er også det, som evaluatoren slog ned på i sin rapport om projektet, er, at projektet har yderligere forstærket samarbejdet på tværs af destinationsselskaberne, som betyder, at vi nu ikke længere er siloer, der udvikler hver vores destination alene, men i stedet i endnu højere grad mere er et samlet organ, der arbejder for i fællesskab at udvikle dansk turisme med bæredygtige tiltag,” siger hun.

 

Relaterede artikler:

Danmarks destinationer sætter fælles kurs for bæredygtighed

Destinationer sparker ny dataplatform i gang

Atter en destinationsdirektør stopper