HORESTAs administrerende direktør, Pia E. Voss. PR-foto.

HORESTA glæder sig over skatteudspil

I dag har regeringen præsenteret sit skatteudspil, som lægger op til skattelettelser for 10 milliarder kroner. Det vil trække mere arbejdskraft mod turismen, lyder det fra HORESTA.

SVM-regeringen har i dag præsenteret sit skatteudspil, som lover at sænke skatten på arbejde med 10 milliarder kroner.

Skattelettelserne vil ifølge regeringen resultere i et øget arbejdsudbud på 5.150 personer i 2030, hvor skattelettelserne vil være fuldt implementeret, og det er noget, man hilser velkommen i erhvervsorganisationen HORESTA. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Brancheorganisationen lægger særligt vægt på, at skatten i bunden lempes. For når skatten lempes, motiverer det flere til at tage et arbejde eller arbejde flere timer, mener organisationen, som derfor efter eget udsagn har arbejdet på netop den politik i mange år.

”Vi er ét af de erhverv med størst mangel på kvalificeret arbejdskraft, særligt på faglærte kokke og tjenere. Hver eneste dag koster det omsætning for erhvervet, fordi virksomheder må sige nej til bookinger, skære ned i åbningstiden eller holde lukket en ekstra dag om ugen. Derfor glæder det os meget, at regeringen stiller skattelettelser og et højere beskæftigelsesfradrag i udsigt. Det vil utvivlsomt hjælpe branchen, men vil også betyde flere skattekroner til for eksempel velfærd, så vi ser det bestemt som en positiv retning,” siger Pia E. Voss, administrerende direktør i HORESTA.

Fortsat behov for udenlandsk arbejdskraft
Men på trods af, at erhvervsorganisationen er positivt stemt over for regeringens skatteudspil, peger man på, at der stadig skal mere til for at arbejdsudbuddet øges tilstrækkeligt til at opfylde hotel- restaurant- og turismeerhvervets behov.

HORESTA påpeger, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for nylig offentliggjorde en analyse, som viser, at 36 procent af alle rekrutteringsforsøg i branchen er forgæves. Heraf ender lidt over halvdelen af de forgæves rekrutteringer i ansættelsen af en person med en anden profil end den ønskede. Det betyder ifølge HORESTA, at virksomhederne skal allokere en del ressourcer på oplæring af den nye medarbejdere.

HORESTA understreger, at der fortsat er behov for at gøre det lettere at hyre international arbejdskraft.

“Ledigheden i Danmark er efterhånden så lav, at mulighederne for at løse problemet med mangel på arbejdskraft er udtømte indenfor landets grænser. Samtidig oplever flere af vores nabolande også en meget lav ledighed. Derfor er vi nødt til at kigge på, hvordan vi i højere grad kan tiltrække international arbejdskraft. Her har vi længe ønsket en revurdering af formodningsreglen og beløbsgrænsen, der historisk har været de største benspænd,” fortæller Pia E. Voss.

Formodningsreglen giver Udlændingestyrelsen mulighed for at afslå arbejds- og opholdstilladelse til udlændinge med en ny ansættelseskontrakt, hvis blot styrelsen formoder, at ansættelsen ikke er reel. Beløbsgrænsen fastsætter et krav om mindsteløn på 375.000 kroner om året til udlændinge som ønsker arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

 

Relaterede artikler:

Vestkysten vil tale lovændringer under ministerbesøg

HORESTA provokeret over magtens regnearkslogik

Hovedstadsturismen er en dør til arbejde