Byvandring med Djurslands Turistforening. (Foto: Djurslands Turistforening | PR)

Siger stop efter 109 år i turismens tjeneste

Færre medlemmer og en kerneopgave, der er blevet overtaget af VisitAarhus, har ført til, at historisk turistforening er blevet opløst på en ekstraordinær generalforsamling.

Der er så godt som gået 109 år siden, at Grenaa Turistforening blev stiftet på Hotel Grenaa Strand. Det skete den 18. juni 1915, hvor boghandler Hellemann Nielsen blev valgt som formand. En post, som han bestred, frem til 1947, mens hans boghandel fungerede som turistkontor indtil 1961.

Siden har foreningen skiftet navn ad flere omgange. Først til Turistforeningen for Grenaa og Omegn, mens den i dag hedder Djurslands Turistforening. Snart sættes der dog punktum for historien, oplyses det i en pressemeddelelse.

Heri lyder det, at Djurslands Turistforening er fortid, når kalenderen viser den 1. maj, da bestyrelsen og de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling har vedtaget at opløse foreningen, fordi andre i dag varetager opgaven med at styrke og synliggøre de turismeoplevelser, der findes på Djursland.

Overlader opgaver
Iben Wan, der er formand Djurslands Turistforening, uddyber beslutningen, som hænger sammen med et støt dalende medlemstal i det senere år, ligesom turismeindsatsen i hele området omkring Aarhus i dag styres og koordineres af VisitAarhus.

Derfor var der som sådan blot en fast og konkret opgave tilbage, men den er nu blevet afhændet til anden side således, at man kan nedlægge foreningen med god samvittighed.

“Vi har sikret os, at foreningens største aktivitet, nemlig de gratis, guidede ture i Grenaa og omegn, bliver videreført af Grenaa Egnsarkiv,” siger Wan.

”Det eneste, vi har foretaget os de senere år, ud over at stå for turene, er at støtte andre lokale turismeaktiviteter. Begge dele vil vi nu overlade til andre. Det giver ikke mening for os at fortsætte foreningen, når både formålet med og aktiviteten i foreningen i dag varetages af andre.”

Falder sammen med lukning af turistkontor
Ifølge arkivleder Nina Bønløkke Adamsen fra Grenaa Egnsarkiv glæder man sig til at samle stafetten op og fremover vise besøgende rundt i lokalområdet, selvom organisationen endnu ikke har det endelige program for den kommende sæson helt på plads.

”De tre frivillige guider, der planlægger og gennemfører vandringerne, får til sommer base her på egnsarkivet. Jeg regner med, at omfanget nogenlunde bliver det samme som sidste år med byvandringer i Grenaa, en havnevandring og et par ture mere.”

Opløsningen af Djurslands Turistforening falder i øvrigt sammen med, at det sidste bemandede turistkontor i Østjylland som lå i netop Grenaa lukkede den 19. april i forbindelse med, at den eneste turismemedarbejder på kontoret gik på pension efter 21 år i stillingen.

Den nu snart hedengangne forening har også haft til huse i turistkontoret på torvet i den østjyske købstad.


Relaterede artikler:

Kendt turismeprofil i bestyrelsen for VisitAarhus

Turistkontor lukker: Snart kan det være slut

VisitAarhus gør status over et godt turismeår