Wonderful Copenhagens administrerende direktør, Mikkel Aarø-Hansen. Pressefoto: Wonderful Copenhagen.

Hovedstadsturismen er en dør til arbejde

En ny analyse foretaget af arbejderbevægelsens tænketank viser, at turismen i hovedstaden skaber mere beskæftigelse til ufaglærte end andre brancher. Wonderful Copenhagen efterlyser en øget fokus fra både det offentlige og private på at udnytte potentialet.

For ufaglærte og borge med udenlandsk baggrund kan det være vanskeligt at få foden inden for døren på det danske arbejdsmarked.

Men den københavnske turistbranche er en indgang for netop disse grupper. Det viser en ny analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er en tænketank, der styres af Fagbevægelsens Hovedorganisation samt de store fagbevægelser i Danmark, som er medlem af hovedorganisationen.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds selverklærede politiske formål er at fremme den sociale retfærdighed i Danmark.

Konkret viser analysen, at andelen af beskæftigede i hovedstadens turisme, der har anden etnisk baggrund, er næsten dobbelt så stor som i turismen i resten af landet. Og næsten tre gange så stor som på det øvrige arbejdsmarked i Danmark.

Når det gælder unge under 30, er andelen, der er beskæftiget i turismeerhvervet i København, dobbelt så stor som gennemsnittet på det danske arbejdsmarked.

 Ser man på de beskæftigedes uddannelsesbaggrund viser undersøgelsen, at der er væsentligt flere ufaglærte beskæftiget i turistbranchen i København end andre steder i landet.

I alt er 40 procent af de beskæftigede i turistbranchen i København ufaglærte, mens det for andre brancher i hovedstaden blot gælder 21 procent og 23 procent for andre brancher i resten af landet.

Har politisk potentiale
Ifølge Wonderful Copenhagen viser analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd hovedstadsturismens vigtighed for det danske arbejdsmarked i en tid, hvor manglen på arbejdskraft dominerer den politiske samtale ikke bare i turistbranchen men også i Danmark generelt. Det skriver destinationsselskabet i en pressemeddelelse.

Regeringen har selv meldt ud, at arbejdskraft er ”den nye tids valuta i dansk politik,” og det er regeringens officielle politik, at den strukturelle beskæftigelse skal øges med 45.000 fuldtidspersoner i 2030, hvilket anslås at tilvejebringe 11 milliarder kroner mere til statskassen.

”Selvom hovedstadens turisme fortsat er påvirket af krig og økonomisk usikkerhed, er det et stort erhverv, der årligt omsætter for cirka 50 milliarder kroner. Derudover har turismen rigtig mange afledte effekter. Denne analyse viser, at hovedstadens turisme i den grad bidrager til at flytte endnu flere danskere på kanten af arbejdsmarkedet ind i varig beskæftigelse,” udtaler Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.

Han fortsætter:

”Ser vi på de fremtidige muligheder for turismevækst i hovedstaden, er der et yderligere potentiale for at få endnu flere både unge, ufaglærte og folk med anden etnisk baggrund end dansk ind på arbejdsmarkedet. Men det kommer ikke af sig selv. Det vil kræve en ekstra indsats på tværs af offentlige og private aktører. Og det vil vi gerne bidrage til.”

 

Relaterede artikler:

Dansk Erhverv: Hotelbranchens vigtighed kalder på bedre rammevilkår

Corydon: ”I ser ikke så godt ud, som politikerne render og fortæller jer”

HORESTA provokeret over magtens regnearkslogik