Mødelokale på Comwell Copenhagen Portside. Arkivpressefoto: Comwell Hotels.

Nyt projekt skal få erhvervsturister til at spise plantebaseret

Når der bliver afholdt møder og konferencer i Danmark, skal gæster i højere grad vælge plantebaseret mad, end det er tilfældet i dag. En række konferencesteder skal derfor teste adfærdsdesign og opkvalificering af køkkenpersonale.

Når en konference- eller mødegæst i fremtiden lægger vejen forbi buffeten under et møde i Danmark, skal de meget gerne putte mere plantebaseret kost på tallerkenen, end det er tilfældet i dag.

Derfor er der brug for, at branchen bliver klogere på, hvordan erhvervsturisterne nudges til at tage det grønne valg. Det skriver MeetDenmark, det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme i Danmark, i en pressemeddelelse.

Derfor har MeetDanmark sammen med Plantebaseret Videnscenter, som som beskrives som en platform for projekter, vidensdeling og forsøg i relation til omstillingen mod et mere plantebaseret og økologisk fødevaresystem, sat sig i spidsen for et nyt projekt, som har fået bevilget cirka 1,5 millioner kroner i støtte fra Fonden for Plantebaserede Fødevarer (Plantefonden red.).

Fonden blev søsat i forbindelse med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021, og er underlagt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

”Erhvervs- og mødeturismen udgør en markant del af den samlede turisme i Danmark. Derfor er det også et godt sted at sætte ind, når vi skal bevæge turismen i en mere bæredygtig retning. Sammen med transporten udgør forplejningen til møder, messer og kongresser en stor del af branchens CO2-aftryk. Vi er derfor rigtig glade for bevillingen fra Plantefonden og har en stor tro på, at vi sammen med køkkener og mødekunder kan rykke i en mere grøn retning,” fortæller sekretariatsleder Peter Dyhr Andreassen fra MeetDenmark.

Kan blive et udstillingsvindue for fødevaresektoren
Projektet er dog andet og mere end blot grøn omstilling. Det kan også være med til at styrke den danske plantebaserede fødevaresektor, mener Plantefonden.

”Den danske plantebaserede fødevaresektor skal være et udstillingsvindue til resten af verden, og potentialet for at styrke den danske eksport af plantebaserede fødevarer er markant. Derfor synes jeg, at Plantefondens støtte til dette projekt, som skal fremme anvendelsen af plantebaserede fødevarer i erhvervs- og mødeturismen, der årligt tiltrækker mange internationale beslutningstagere til møder, messer og kongresser i Danmark, giver rigtig god mening” siger Plantefondens forperson Marie Louise Boisen Lendal således.

Personale bliver opkvalificeret
Projektet kommer dog ikke kun til at beskæftige sig med, hvordan erhvervsturister på bedst mulig vis bliver opfordret til at træffe det grønne valg. Det er også planen, at medarbejdere i køkkenerne på en række møde- og konferencesteder skal opkvalificeres i grøn mødeforplejning.

De kommer blandt andet til at få mere viden om bælgfrugter, grøntsager, urter med mere, og der bliver fokuseret på, hvordan man opbygger en plantebaseret menu, arbejder med smag, konsistens, mæthed, storytelling med mere.

”Gennem projektet vil vi lave en guide med tips til de grønne menuer til kokke, der laver mad til gæster på konferencer og møder. Det er vigtigt, at adfærdstiltagene bakkes op af velsmagende og mættende løsninger, så de gæster, der vælger den grønne mad, er mindst lige så tilfredse som andre gæster. Dermed kan folk gennem positive erfaringer tale den grønne mad op, så flere får mod på at prøve det næste gang,” siger Katrine Ejlerskov fra Plantebaseret Videnscenter.

Meet Denmark oplyser i øvrigt, at arbejdet med bæredygtighed i stigende grad er en konkurrenceparameter, når konferencesteder skal tiltrække kongresser, konferencer, møder og andre virksomhedsarrangementer. Og her kan plantebaseret være en positiv indflydelse på CO2-regnskabet.

MeetDenmark oplyser også, at flere aktører i branchen allerede har meldt deres interesse for at deltage i projektet, som kommer til at køre i 2024 og 2025.

 

Relaterede artikler:

Nyt værktøj skal give bæredygtigt rygstød til mødearrangører

Ny strategi skal skabe mere mødeturisme

Efter COVID-19: Analyse udpeger tre nye tendenser