Mødedeltagere efterspørger i højere grad også lokale oplevelser. (Foto: Kim Wyon | MeetDenmark | PR)

Efter COVID-19: Analyse udpeger tre nye tendenser

I en ny analyse fra MeetDenmark peger organisationen på tre megatrends, der enten er slået igennem på markedet for erhvervs- og mødeturisme eller ventes at gøre det i fremtiden.

Selvom COVID-19-pandemien her til lands betragtes som værende et overstået kaptiel, har den sat sig flere permanente spor på en række områder. Disse har MeetDenmark, der er det nationale udviklingsselskab for dansk erhvervs- og mødeturisme, forsøgt at gøre sig klogere på.

Organisationen har derfor sammen med marketing- og kommunikationsvirksomheden MMGY Hills Balfour udarbejdet en analyse, hvori der kigges nærmere på en række af de nye trends og tendenser, som i dag præget markedet for erhvervs- og mødeturisme.

Overordnet set konkluderes der blandt andet, at på trods af at det fysiske møde har gjort et comeback oven på pandemiens mange videomøder, ventes det, at flere i fremtiden vil være mere selektive, når det kommer til at deltage i fysiske møder.

I dag går deltagerne nemlig i højere grad op i deres egne ønsker til, hvordan møderne afvikles, hvilket udbytte de giver, hvem der ellers deltager og om de selv har mulighed for at få indflydelse på indholdet, oplyser MeetDenmark.

Tre megatrends ventes at få betydning
Analysen fokuserer på 12 vigtige trends såsom værdiskabelse, hybridløsninger og lokale oplevelser, men i og med at en del af de forskellige tendenser taler ind i hinanden, har man udpeget tre såkaldte megatrends, der ventes at få indflydelse på markedsudviklingen i en periode.

Den første megatrend drejer sig om, at der er kommet en større bevågenhed på, at det fysiske møde skal være af værdi og skabe udbytte end før pandemien, ligesom deltagerne i højere grad ønsker at opleve det særligt lokale og unikke ved en destination. Derfor bør erhvervet arbejde med at koble møder sammen med oplevelser og lokale styrkepositioner, lyder det.

Den anden megatrend er, at mødedeltagerne forventer mere ‘convenience’ i form af blandt andet fleksibilitet samt muligheden for at booke med kort varsel, mens bæredygtighed er omdrejningspunktet for den sidste af de tre.

Kundernes fokus på dette område siges at være blevet forstærket efter pandemien, og det vil komme til udtryk ved, at grønne løfter ikke længere er nok. Det ventes derimod, at flere kunder i fremtiden vil kræve dokumentation for graden af bæredygtighed. Det skyldes blandt andet kommende EU-krav.

En anden forandring omhandler selve forståelsen af begrebet bæredygtighed, da analysen peger på, at der fremover i stigende grad vil blive sat fokus på den sociale dimension. Det kan blandt andet handle om, hvordan der skabes mere inkluderende mødesteder eller hvorledes en i højere grad mangfoldig gruppe af deltagere tilgodeses.

Bliver op til hele værdikæden
Jesper Grenaa, der er manager i MeetDenmark og har været projektleder på analysen, fortæller, at trods alle konklusionerne måske ikke er overraskende, kan arbejdet forhåbentligt fungere som en rettesnor for branchen i den kommende tid.

”De tre megatrends kommer nok ikke helt bag på de fleste branchefolk. Men markedsanalysen giver os nye nuancer og et fælles ståsted, som vi kan arbejde ud fra. Vi skal fremadrettet have endnu mere fokus på værdiskabelsen og udbyttet fra de fysiske møder og kongresser, og det kræver, at vi alle står sammen. Det er nemlig hele oplevelsen, som kunderne bedømmer os på.”

”Hele værdikæden skal sikre, at mødet skaber værdi for både deltagere, arrangøren og destinationen, hvor mødet afholdes. Det er dansk erhvervs- og mødeturisme heldigvis god til, og vi står derfor stærkt i den internationale konkurrence.”

I forbindelse med analysen har man desuden foretaget en række spørgeskemaundersøgelser, afviklet fokusgrupper og lavet interviews med såvel danske som internationale kunder inden for både møde-, messe- og kongresmarkedet. Indsigter fra denne del af arbejdet vil blive samlet i en række videoer, som vil blive offentliggjort på MeetDenmarks hjemmeside.


Relaterede artikler:

Nyt værktøj skal give bæredygtigt rygstød til mødearrangører

Bæredygtighed skal styrke dansk erhvervsturisme

Mødebranchen klar til nye tider efter genåbningen