Kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Fotograf Steen Brogaard.

Internationale turister er tilbage på museerne

Efter Coronapandemien har det haltet med at få de udenlandske turister tilbage til landets museer. En ny undersøgelse viser dog at tendensen er vendt. Kulturministeren glæder sig forsigtigt.

Efter coronapandemien sluttede, vendte de besøgende på landets museer atter tilbage, men det internationale publikum fulgt ikke med.

Slots- og Kulturstyrelsens brugerundersøgelse for 2022 viser imidlertid, at den tendens er vendt. Således udgjorde udenlandske besøgende 19 procent af den samlede mængde gæster i 2022 mod 11 procent i 2021. Tallet er dog stadig lavere end i 2019, hvor hele 24 procent af gæsterne kom fra udlandet.

Den nationale brugerundersøgelse er basseret på besvarelser fra over 53.000 besøgende på landets museer. Den kortlægger årligt de statslige og statsanerkendte museers brugere og deres tilfredshed med museernes kerneydelser set fra et brugerperspektiv.

Undersøgelsen giver også museerne et indblik i, hvordan brugerne oplever og vurderer deres forskellige aktiviteter. Den giver samtidig et nationalt overblik over, hvem der bruger museerne, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kulturministeren glæder sig
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) glæder sig over, at museerne atter lader til at tiltrække de udenlandske turister i højere grad. Han er dog ikke entydigt tilfreds.

”Det er dejligt at se, at brugere igen strømmer til museerne. Museerne er en central kulturinstitution i vores samfund, og overordnet set er der tilfredshed fra museernes besøgende. Men der er stadig plads til forbedringer,” siger ministeren.

Han henviser blandt andet til, at museer stadig tiltrækker flest kvinder, og at den mest almindelige profil er i alderen 65 plus år med en videregående uddannelse. Omvendt er mænd og personer med en grundskole- eller ungdomsuddannelse fortsat underrepræsenterede, hvilket er i stil med undersøgelserne tidligere år.

Siden 2009, hvor den årlige brugerundersøgelse første gang blev gennemført, er museernes samlede besøgstal vokset markant. Der er dog uden, at der ses store udsving i udviklinger i brugersammensætningen eller brugernes adfærd.

”Museerne skal være relevante for hele befolkningen uanset baggrund, køn og alder. Det er vigtigt, at alle kan føle sig velkomne. Jeg håber, at arbejdsgruppen om museumsreform vil tage brugerundersøgelsen til efterretning,” siger ministeren.

Evner at tiltrække førstegangsbesøgende
Mere glædeligt viser undersøgelsen, at landets museer evner at tiltrække førstegangsbesøgende. Således var 38 procent af brugerne førstegangsbesøgende på museerne, mens 34 procent var gengangere, der havde besøgt det samme museum flere gange i løbet af 2022. 28 procent har besøgt museet, hvor de deltog i undersøgelsen i tidligere år.

Brugerundersøgelsen peger dertil på, at de besøgende ser museumsbesøg som en social begivenhed, hvor mere end ni ud af ti kommer med andre, og at brugerne generelt er tilfredse med deres oplevelse og vil anbefale det til andre.

Samlet set vurderes museumsoplevelserne til 8,7 på en skala fra 1 til 10, og 71 procent af de besøgende vil anbefale det pågældende museum til andre. Jo ældre brugerne er, desto mere positivt vurderer de museerne, og desto større er deres lyst til at anbefale museet til andre, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Relaterede artikler: 

Trods lukning: Museum får endnu en besøgsrekord

Efter politisk debat: Kvotekonge må opføre stort museum, som han vil

God start for nyt dinosaurmuseum