Sådan kommer motormuseet Maskinrummet til at tage sig ud. Foto: Maskinrummet.

Efter politisk debat: Kvotekonge må opføre stort museum, som han vil

Efter en debat, der mest af alt har handlet om processen, er der blevet givet tilladelse til opførelsen af et nyt museum i Skagen. Det er Henning Kjeldsen, der står bag, som de seneste år har investeret stort i turismen i byen.

Når motormuseet Maskinrummet står færdigt centralt på havnen i Skagen i sommeren 2025, kommer det til at være præcist, som museets bygherre, den tidligere storfisker Henning Kjeldsen, har forestillet sig det.

I sidste uge besluttede et stort flertal på 20 ud af 28 medlemmer i byrådet i Frederikshavn Kommune nemlig, at museumsplanerne er inden for de rammer, som lokalplanen for området stiller op. Men beslutningen blev ikke truffet uden sværdslag.

For faktisk var det egentlig meningen, at byggesagen skulle behandles i Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune, men medlem af udvalget Peter Sørensen (V) mente ikke, at kommunen havde modtaget tilstrækkelig dokumentation til at kunne godkende projektet.

Blandt andet indebærer byggeriet en gangbro mellem museets to bygninger samt en 34 meter høj skorsten.

”Vi mangler viden om skyggevirkninger, de trafikale forhold, og hvad der kommer ud af skorstenen i form af en miljøscreening. Det eneste vi i Plan- og Miljøudvalget fik præsenteret, var nogle skitser, der var ingen visualisering eller tegninger fra en arkitekt, og nu viser det sig også, der skal 700 kvadratmeter solceller på taget,” Sagde Peter Sørensen til byrådsmødet den 30. august, skriver Nordjyske Stiftstidende.

Lokalplan fra 2009
Egentlig er Peter Sørensen, der selv er skagbo, ikke imod opførelsen af det nye museum som sådan, men han mener, at den politiske proces i forhold til byggeriet har været kritisabel.

Byggeriet er underlagt en lokalplan fra 2009, men Venstre mener modsat det resterende byråd ikke, at lokalplanen er tidssvarende.

Argumentet er blandt andet, at den forøgede mængde krydstogtanløb i byen betyder, at de trafikale forhold, man regnede med i lokalplanen, ikke længere stemmer overens med nutiden, men det afviste resten af byrådet.

Formand for Plan- og Miljøudvalget of 1. viceborgmester Peter E. Nielsen (S) påpeger, at museets to planlagte bygninger får en højde på 12 og 20 meter, hvilket ligger inden for lokalplanens rammer.

Borgmester Birgit S. Hansen (S) siger samtidig til TV2 Nord, at hun ikke mener, at de trafikale forhold har ændret sig markant i Skagen de seneste 14 år, og hun mener heller ikke, at tilstrømningen af besøgende til det nye museum vil give trafikale gener.

Stor udstilling på vej
Motormuseet Maskinrummet findes allerede på en anden adresse i dag drevet af Henning Kjeldsen og en gruppe frivillige.

Museet råder over en samling bestående af 500 motorer, der alle har været anvendt til forskellige formål i søfart, landbrug og industri. Der er samlet fra flere end 180 forskellige motorfabrikker fra forskellige lokaliteter, primært fra Skandinavien, men også fra udlandet, står der på museets hjemmeside.

Når det nye museum åbner, vil gæster på de i alt 9.550 kvadratmeter, museet bliver, kunne opleve en samling bestående af veteran-køretøjer mere end 1500 maritime- og landbrugs effekter, og over 50 model- og 300 flaskeskibe.

Har andre planer for turismen i Skagen
Henning Kjeldsen solgte sidste år de fleste af sine fiskekvoter for 2,4 milliarder kroner, og Maskinrummet er langt fra den eneste investering, Danmarks rigeste fisker har gjort sig i turistindustrien i Skagen. Kjeldsen har også planer om at opføre et feriecenter under navnet Skagen Mile i byen.

Feriecentret får et etageareal på 9.500 kvadratmeter, og det kommer efter planen til at indeholde spa, vandland, wellness-områder, restaurant og hotel.

Det er også planen at der bliver mulighed for ophold feriecentrets tag med etableringen af en park og et offentligt tilgængeligt stisystem. Henning Kjeldsen har tidligere oplyst, at hotellet får en kapacitet på 50 værelser.

Kjeldsen har også for nylig stiftet busselskabet HK Bustransport Skagen ApS, som kører turistkørsel med en gammel Bedford-bus fra 1937.

Men ambitionerne for turisterhvervet i Skagen rækker tilsyneladende endnu længere. Således købte storfiskeren i juni måned det kendte Hotel Plesner i Skagen.

 

Relaterede artikler: 

Kvotekonges feriecenter er landet hos politikere

Kvotekonge stifter nyt busselskab

Kvotekonge vil opføre dansk feriecenter med hotel