Blåvandshuk Fyr. Foto: Thomas Høyrup Christensen / Visit Vesterhavet

Endelig er den her: Ny dataplatform styrker turismen

En ny landsdækkende dataplatform, der har været et år undervejs, er nu klar til at blive rullet ud. Platformen vil styrke dansk turismes brug af data væsentligt.

I de sidste 12 måneder har Vestkystens destinationsselskaber, VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og NTT DATA Business arbejdet på at udvikle en ny dataplatform, som nu er klar til at blive rullet ud til resten af Danmark.

Projektet har sit ophav i projektet Destination:Digital, som begyndte på Rømø og siden blev udrullet til hele Vestkysten.

Med den nye dataplatform får turistbranchen adgang til en national vidensbank og et skalerbart økosystem af turismerelevante data, som vil forsyne aktørerne i dansk turisme med viden og værktøjer, som ifølge VisitDenmark giver dem et langt stærkere grundlag til at prioritere og træffe bedre forretningsmæssige beslutninger.

Med platformen får destinationsselskaber og samarbejdspartnere nu bedre indsigt i turisternes forbrug, efterspørgsel, bevægelsesmønstre og rejsemotiver eller viden om bæredygtighed og købsmønstre, det skriver VisitDenmark i en pressemeddelelse.

Giver mulighed for bedre planlægning
Destinationsselskaberne bruger allerede i dag data i vidt omfang i deres udviklingsarbejde og markedsføring.

For eksempel bruger Destination Bornholm kunstig intelligens, der ved hjælp af bookingtal fra Bornholms tre færgeruter mellem Rønne og Ystad i Sverige, Køge og tyske Sassnitz, kan udregne, hvor mange bookinger, der vil komme i en given periode med en fejlmargen på maksimalt 3,5 procent.

I Hvide Sande ville Ringkøbing-Skjern Kommune vide, hvornår man kunne asfaltere, så det var mindst muligt til gene for turister, borgere og det lokale erhvervsliv. Her kunne data fra lokale feriehusbureauer bruges til at regne ud, hvornår der var færrest turister i byen, og dermed planlægge efter det.

Gør turismen mere konkurrencedygtig
Mens der allerede i dag er succeshistorier, hvor brugen af data har hjulpet, bliver det i stigende grad en udfordring ikke bare at håndtere data, men også at koble de forskellige datakilder sammen og skabe størst mulig værdi fra dem.

Den nye dataplatform giver adgang til at håndtere store mængder forskellige data og sikrer samtidig en ansvarlig behandling af dem. For eksempel vil personhenførbare data ikke være tilladt i platformen.

Overordnet er ambitionen med dataplatformen at øge dansk turismes konkurrenceevne og muliggøre en bæredygtig vækst på grundlag af databaserede nye indsigter om turisterne.

For eksempel kan hvert destinationsselskab ved at sammenstille forskellige datakilder som for eksempel overnatningstal, overordnede teledata og transaktionsdata få et langt mere aktuelt og skarpt billede af turismen på destinationen, skriver VisitDenmark.

Det er noget, som glæder erhvervsminister Morten Bødskov (S).

”En stærk turismebranche er vigtig for dansk økonomi. Derfor skal vi løbende have fokus på at gøre dansk turisme konkurrencedygtig, så den fortsat bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser på landet og i byerne. Vi skal arbejde med innovative løsninger som den nationale platform for turismedata, så vi sikrer, at alle aktører i branchen har adgang til den nødvendige viden og data, som kan bruges til at understøtte vores fælles målsætninger om bæredygtig vækst i dansk turisme,” siger han.

 

Relaterede artikler:

Bornholm vil måle turisters færden med kunstig intelligens

Stor amerikansk medieinteresse for ny kampagne

Destination indgår samarbejde med bookingplatform