Moesgaard Museum. (Foto: Medieafdelingen - Moesgaard Museum | VisitAarhus | PR)

Stor forskel på danskernes museumsforbrug

Danskere, der vælger at besøge landets museer, er langt fra ligeligt fordelt på tværs af landet. Samtidig vælger flere kvinder end mænd at gå på museum.

Mængden af danskere, der vælger at gæste et af landets museer, er langt fra ligeligt fordelt. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Samlet set er det 28 procent af danskerne fra 16-89 år, som har besøgt et museum inden for en tre måneders periode i løbet af slutningen af 2022 og starten af 2023, hvor Danmarks Statistik har udført sin kulturvaneundersøgelse.

I 15 kommuner er andelen af borgere, der gør brug af museer højere end landsgennemsnittet, og allerhøjest på listen finder man de fem hovedstadskommuner Rudersdal, Gentofte, Frederiksberg, København og Lyngby-Taarbæk. Her svarer cirka halvdelen af borgerne, at de har besøgt et museum mindst en gang inden for de seneste tre måneder.

De kommuner, hvor færrest har besøgt et museum, er Herning, Kalundborg og Frederikshavn. Her er det cirka hver tiende borger, der har besøgt mindst et museum.

Tallene er indsamlet over fire kvartaler i perioden fra tredje kvartal 2022 til og med andet kvartal 2023, og beskriver befolkningens brug af museer inden for de seneste tre måneder før besvarelsestidspunktet, oplyser Danmarks Statistik. 12.000 respondenter har deltaget i undersøgelsen.

Flere kvinder end mænd går på museum
Undersøgelsen viser også, at flere kvinder end mænd vælger at gæste landets museer. Således svarer 31 procent af kvinderne, at de har besøgt et museum i måleperioden, mens tallet er 24 procent for mændene, der har deltaget i undersøgelsen.

Landets kunstmuseer er mest populære med besøg fra 17 procent af befolkningen. Og mens 20 procent af kvinderne svarer, at de har besøgt mindst et kunstmuseum, drejer det sig om 14 procent af mændene.

Kønsforskellene er størst i den yngste gruppe bestående af 16-24-årige. Her svarer 28 procent af kvinderne, at de har besøgt mindst et kunstmuseum inden for de seneste tre måneder, mens det for mændene drejer sig om 15 procent.

Når det gælder kulturhistoriske og naturhistoriske museer, er andelen ligeligt fordelt mellem kønnene. Når det gælder førstnævnte, er andelen af befolkningen, der har været på besøg 14 procent, mens det for sidstnævnte gælder 5 procent.

Undersøgelsen viser også, at færre danskere besøger museer uden for deres lokalområde, end det var tilfældet før coronapandemien. Mens andelen var 18 procent i 2019, var den faldet til 15 procent i 2022. Andelen af gæster, der har besøgt et museum i lokalområdet i 2022 ligger på 15 procent. Det svarer til niveauet før coronapandemien, oplyser Danmarks Statistik.

 

Relaterede artikler:

Nationalmuseet har planer om stor ombygning

Internationale turister er tilbage på museerne

Vådt vejr trækker turister til museer