Rundvisning på Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg. (Foto: Niels Fabæk)

Støtter danske museer med godt 12 millioner kroner

Slots- og Kulturstyrelsen har uddelt et millionbeløb, som er gået til at støtte 10 projekter, der alle beskæftiger sig med forskellige former for bæredygtighed på danske museer.

Nu er der blevet sat navn på 10 projekter, som tilsammen støttes med 11,7 millioner kroner.

Slots- og Kulturstyrelsen fortæller, at de 10 projekter er blevet udvalgt efter, at styrelsen i september udskrev et såkaldt open call for aktører, der ønsker at arbejde med bæredygtighed.

Her kunne alle statslige og statsanerkendte museer, der var interesseret i at udvikle strategier for enten kulturel-, social-, miljømæssig- og økonomisk- bæredygtighed og efterfølgende føre dem ud i livet, melde ind.

Det endte med, at godt 40 museer fordelt på 10 projekter, benyttede sig af muligheden. Fælles for de udvalgte projekter er, at museerne arbejder sammen med enten kolleger, kommuner, kulturinstitutioner eller universiteter.

Går til opgaven på hver sin måde
Projekterne har forskellige indgangsvinkler til at arbejde med bæredygtighed. For eksempel skal Nationalmuseet sammen med Københavns Museum, Det Kongelige Akademi samt Det Kongelige Bibliotek undersøge, hvad potentialerne ved brug af lerstampede vægge i museumsmagasinerne er.

Fem kunstmuseer fra hele landet – Trapholt, Kunsten, Louisiana, Nivågaard Malerisamling og Brandts – vil derimod sammen med Kolding Kommune og Center for Ungdomsforskning udvikle en strategi for, hvordan museer kan blive en arena for sociale indsatser, der kan styrke unges trivsel.

Den Gamle By i Aarhus, Industrimuseet i Horsens og rådgivningsvirksomheden Rambøll vil i regi af deres projekt forsøge på at udvikle en metode til, hvordan flere aktører sammen skaber og formidler henholdsvis bæredygtige udstillinger og dannelse.

Skal demonstrere museernes relevans
Indsatsen, der kaldes ’Bæredygtige Museer 2030’, finansieres via midler fra årets finanslov, der blev øremærket til udvikling af ny bæredygtig praksis på danske museer.  Flere af projekterne har desuden fået tildelt supplerende støtte fra blandt andet Augustinus Fonden samt Organisationen Danske Museer.

”Vi har modtaget ansøgninger til nogle stærke projekter, som spænder bredt og tilsammen kommer omkring de forskellige dimensioner af bæredygtighed,” siger Christina Papsø Weber, der er enhedschef for museer og folkeoplysning hos Slots- og Kulturstyrelsen.

”Initiativet tager afsæt i museernes kerneopgaver, det vil sige arbejdet med samlingsvaretagelse, forskning og formidling, samtidig med, at de har fokus på samskabelse, ligestilling og diversitet. Målet med indsatsen er at styrke museernes relation til borgerne og samfundet og samtidig tydeliggøre museernes relevans og aktualitet.”


Relaterede artikler:

Klar med anbefalinger til museumsreform

Nationalmuseet har planer om stor ombygning

Gæsterne er vendt tilbage til landets museer