Selve Nationalmuseet i København set fra Frederiksholms kanal. PR-foto fra Nationalmuseet.

Gæsterne er vendt tilbage til landets museer

Efter at corona gjorde et stort indhak i antallet af gæster på landets museer, vendte kunderne for alvor tilbage i 2022. Særligt kulturhistorie er populært.

I 2022 vendte gæsterne stærkt tilbage til landets museer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Således blev museernes udstillinger tilsammen besøgt 15,6 millioner gange.

Derudover har museerne også fået besøg af 2,3 millioner gæster, der ikke har besøgt museernes udstillinger, men som i stedet har nydt godt af for eksempel museernes caféer eller udearealer. I alt betyder det, at der var 17,9 millioner besøgende på museer i Danmark sidste år.

Niveauet er dermed en smule højere end i 2019 før coronakrisen, hvor 17,2 millioner gæster besøgte de danske museer.

Under pandemien tog besøgstallene sig et gevaldigt dyk til 11,5 millioner besøgende i 2020 og 11,4 millioner besøgende i 2021, og dermed er gæsterne vendt hurtigt tilbage efter pandemien.

Antallet af gæster på museernes udstillinger matcher næsten tiden før corona. I både 2019 og 2022 ligger tallet på omtrent 15,6 millioner gæster, men der var cirka 36.000 færre besøgende i 2022 end i 2019.

Gæsterne efterspørger kulturhistorie
De mest populære museer i Danmark er de kulturhistoriske. De fik i alt otte millioner besøgende i 2022. Næst efter de kulturhistoriske museer er kunstmuseerne de mest populære med 3,7 millioner besøgende.

Begge museumstyper er dog mindre velbesøgte end i 2019, hvor kulturhistoriske museer fik 8,4 millioner besøgende, og kunstmuseerne fik 4,4 millioner besøgende.

De naturhistoriske gæster får flere besøgende i 2022 med 589.000 gæster mod 509.000 i 2019. Museerne i kategorien ”blandet” får også flere besøgende i 2022 med i alt 1,3 millioner besøgende mod 711.000 besøgende i 2019.

Zoologiske haver og akvarier var i 2022 tilbage på samme niveau af besøgende som i 2019.

Det største kulturhistoriske museum er Nationalmuseet, der i 2022 havde 1,7 millioner gæster, og det største Kunstmuseum er Louisiana som havde 613.000. Statens Naturhistoriske museum er det største naturhistoriske museum med 461.000 gæster.

Regeringen arbejder aktuelt på en museumsreform, der efter hensigten skal åbne op for flere statsanerkendte museer, og som skal skabe en mere retfærdig fordeling af den statslige museumsstøtte.

En museumsreform har været undervejs længe, men forsøg på at reformere området er slået fejl flere gange. I 2019 måtte den daværende kulturminister, Mette Bock (LA), konstatere, at hun ikke kunne nå i mål med reformen inden folketingsvalget i 2019, hvor magten skiftede til Rød Blok.

 

Relaterede artikler:

Kulturhistorie for en halv milliard kroner

Kulturministeren vil reformere museumsområdet

Stor interesse for kongelig udstilling