Sådan forventes det, at CityCamp Assens Strand vil se ud efter udvidelsen. Illustration: CityCamp Assens Strand.

Rykker tættere på stor udvidelse af campingplads

Efter en meget lang proces, der har involveret en retssag mod kommunen, ser vejen endelig ud til at være banet for en kraftigt udvidet campingplads i Assens. Nu skal byrådet blot skrive under.

Efter at have været rigtigt mange år undervejs, ser det nu ud til, at en storstilet udvidelse af campingpladsen, CityCamp Assens Strand, kan blive, som pladsens ejere, ægteparret Gitte og Per Blaabjerg, ønsker det.

Ægteparret solgte i februar måned deres kæde CampOne, der ud over pladsen i Assens bestod af fire andre plader, hvoraf Assens ikke var en del af salget, til Skandinaviens største campingkoncern First Camp. Hvad koncernen betalte for CampOne er ikke blevet oplyst, men First Camp har dog oplyst, at de fire campingpladser tilsammen har en årlig omsætning på godt og vel 33,6 millioner kroner.

Gitte og Per Blaabjerg fik med salget økonomisk mulighed for at gøre, hvad de drømmer om med den tilbageværende plads under deres ejerskab. De planer indebærer en udvidelse fra 170 pladser til 500 pladser samt nye legepladser og bygninger.

På CityCamp Assens Strands hjemmeside fremgår det også, at et strandhotel med 150 værelser også er en del af ægteparrets planer.

Byråd skal give tilladelse
Fredag den 27. oktober blev Gitte og Per Blaabjerg enige med Assens Kommune om et udkast til en aftale om udvidelsen. I en pressemeddelelse fra Assens Kommune fremgår det, at man forventer 80.000 flere overnattende gæster årligt efter udvidelsen.

”Vi kan slet ikke få armene ned. Tænk at det er lykkes, at vores drøm gennem de sidste 10 år nu bliver til virkelighed. Vi skal bygge en helt ny campingplads lige midt i Assens by,” siger Gitte Blaabjerg i forbindelse med aftaleudkastet.

Inden udvidelsen kan gå i gang, mangler Assens Kommunes byråd nu blot at give tilladelse. Det sker på et byrådsmøde onsdag den 1. november under et punkt på dagsordenen, der er lukket for offentligheden, fremgår det af dagsordenen til mødet.

Årelang tvist om forurenet jord har stået i vejen
Når Gitte og Per Blaabjerg får lov til at gå i gang med udvidelsen, lægger de samtidig endegyldigt en 10 år lang retslig tvist med Assens Kommune bag sig, oplyser Fyens Stiftstidende.

Ægteparret købte campingpladsen i 2013 for 3,3 millioner kroner. Allerede dengang havde de planer om en udvidelse men det skulle vise sig, at de var lettere sagt end gjort.

I april måned 2014 bliver et godt 30.000 stort område af campingpladsen lukket, da der opdages flygtige, klorerende opløsningsmidler, flygtige kulbrinter og høje koncentrationer af metangas i jorden. Byrådet har i købsaftalen forpligtiget sig til at oprense den forurenede jord, og her vælger man en billig løsning, hvor den forurenede jord dækkes med en halv meter ren jord.

Men da embedslægen i april 2015 vurderer, at der stadig ikke kan være campingplads på området på grund af forureningen, mener Assens Kommune, at forudsætningen for salget er brudt, og derfor vil man ophæve handlen. Det nægter Gitte og Per Blaabjerg dog, og sagen ender i retten.

Den 12. december 2017 falder der dom i sagen til fordel for Assens Kommune. Ægteparret vælger dog at anke sagen til Østre Landsret, og her beslutter retten, at salget ikke skal gå tilbage. Til gengæld pålægges Assens Kommune at oprense jorden.

En ny tunnel etableres
Som en del af den aftale, byrådet i Assens nu skal tage stilling til, forpligter CityCamp Assens Strand sig til at sikre såkaldte afværgeforanstaltninger.

Konkret betyder det, at der udlægges membraner, der kan styre og reducere, at gas og kulbrinter siver op gennem arealerne. Herefter placeres op til halvanden meter ren jord ovenpå membranen, og til sidst lægges 25 centimeter muld oven på jorden.

Til gengæld forpligter Assens Kommune sig på at etablere en tunnel, der sikrer adgangsforholdene for biler, cyklister og gående mellem et nærtliggende sommerhusområde og naturområdet Jorbassinerne, samtidig med, at der vil blive etableret en vej henover tunnelen, som binder de to campingområder, CityCamp Assens Strand efter udvidelsen vil bestå af, sammen. Den samlede pris forventes at være 21,2 millioner kroner, oplyser Assens Kommune.

 

Relaterede artikler:

Tager tilløb til udvidet plads og nyt strandhotel

Campingkæmpe investerer i danske pladser

Lukker campingplads efter mange år med underskud