Cykelturister. (Foto: Kristoffer Loft | Destination Kystlandet | PR)

Dansk destination lander EU-millioner til nyt projekt

Fra januar og fire år frem skal Destination Kystlandet sammen med samarbejdspartnere i flere lande forsøge at udvikle området gennem cykelturisme. EU støtter projektet med et millionbeløb.

I løbet af de kommende fire år skal Destination Kystlandet sammen med en række aktører i henholdsvis Spanien, Italien, Slovenien, Rumænien samt Frankrig forsøge at udvikle de enkelte destinationer ved at skabe bedre vilkår for cykelturisme langs kyster, fjorde, åer og andre vandveje.

Det skal ske som led i et projekt, der afvikles i regi af Interreg Europe. Det er et initiativ fra EU, der i flere end 30 år har ydet støtte til projekter, som har det til fælles, at omdrejningspunktet for dem alle er, at de skal medvirke til at nedbryde grænser og øge samarbejdet medlemslandene imellem.

Det aktuelle projekt er blevet navngivet ’Cycling Waterways’, går i gang til januar næste år og har et samlet budget på 11,8 millioner kroner, hvoraf godt to millioner kroner er blevet øremærket til den destinationsudvikling, der skal finde sted i Kystlandet.

Deles op i to
Ifølge Destination Kystlandet vil ’Cycling Waterways’ bestå af to faser. Den første er den såkaldte kernefase, og den er planlagt til at skulle vare i tre år.

I denne fase er det meningen, at der skal indsamles data samtidig med, at potentialer og udfordringer på området udpeges, ligesom aktørerne i kernefasen også vil undersøge eksisterende politikker, strategier og praksisser vedrørende såvel cykelruter som generel destinationsudvikling langs vandveje.  

Det arbejde skal munde ud i, at der bliver udfærdiget en række konkrete forslag til handlingsplaner og en fælles praksis, som kan benyttes af alle de aktører, der er en del af Interreg-projektet. De forskellige deltagere vil desuden løbende udveksle erfaringer samt mødes til seminarer og workshops.

Den anden fase kaldes opfølgningsfasen, og den vil være af et års varighed. Her skal effekten af de udarbejdede handlingsplaner dokumenteres og drøftes af deltagerne, som desuden også får mulighed for at søge finansiering af EU til et pilotprojekt, hvor de kan arbejde videre med området.

Kan gøre brug af potentialer
Helle Berthold Rosenberg, der er direktør for Destination Kystlandet, mener, at et øget fokus på cyklister falder godt i tråd med tidens tendenser og derudover giver destinationen mulighed for at bringe nogle af de naturområder, som er en del af Kystlandet, i spil.

Cykelturisme er en grøn mobilitetsform, som vi meget gerne vil videreudvikle. Med den store fokus på cykelturisme i Danmark, godt hjulpet på vej af brandingen af Tour De France sidste år samt det kommende UCI World Tour cykelløb på Sjælland, er det helt oplagt at gribe muligheden for udvikling, nu vi har fået chancen.”

”Gennem projektet kan vi sammenkoble mange af de potentialer, som vores område har for eksempel langs Gudenåen, Horsens Fjord, Odder-kysten og Vejle Fjord. Jeg er meget spændt på projektet, og mine kollegaer og jeg glæder os til at trække i arbejdstøjet sammen med vores nye udenlandske samarbejdspartnere.”

Kan højne synligheden
Hos Central Denmark EU Office, der er EU’s kontor med ansvar for Midtjylland, forklarer EU-konsulent Tarik Kehli, at man håber, projektet vil bidrage til at afdække, hvordan cykelturismen bliver mere bæredygtig både for naturen, kulturarven og den økonomiske bundlinje hos de lokale aktører.

”Hvis man tager de lokale og regionale briller på, er det vigtigt, at de midtjyske aktører byder konstruktivt ind i de europæiske projekter, ellers får vi simpelthen ikke belyst problemstillingerne i vores specifikke geografiske og organisatoriske kontekst.”

”Resultaterne vil også være så meget mere synlige og relevante for turismeaktørerne i hele Midtjylland og Danmark efterfølgende qua Destination Kystlandets deltagelse.”


Relaterede artikler:

Danmark vinder bud på stort cykelløb

Ny rapport: Mange flere cykelturister vælger Danmark

Pulje skal forbedre cykeloplevelsen i Danmark