Helsingør. (Foto: Helsingør Kommune | PR)

Dansk by ser muligheder i at blive hovedstad

Byrådet i Helsingør øjner flere fordele ved at blive europæisk kulturhovedstad i 2032, og en kommende forundersøgelse skal hjælpe politikerne med at afgøre, om man vil gå efter titlen.

Hvis man i dag slentrer en tur i Aarhus, bider man fra tid til anden mærke i, at nogle af fliserne på byens fortov skiller sig ud, da de bærer inskriptionen ’Aarhus 2017’, fordi det er en af de 4.000 specialdesignede fliser, der blev lagt for at markere dengang, at byen var europæisk kulturhovedstad.

Det var anden gang, at en dansk by har haft den rolle. Første gang var i 1996, hvor København var europæisk kulturby, som det hed på daværende tidspunkt. Det er imidlertid heller ikke sidste, da det i 2032 atter er tid til, at en dansk by skal samle faklen op.

I det lys har byrådet i Helsingør Kommune besluttet at afdække, hvorvidt man vil forsøge at køre Helsingør i stilling, da lokalpolitikerne umiddelbart ser flere fordele ved det.

”Titlen som europæisk kulturhovedstad rummer betydelige potentialer i form af en styrkelse af kulturlivet og positive afsmittende effekter på turisme, beskæftigelse, erhvervsliv med videre,” lyder det i et referat fra et byrådsmøde mandag i denne uge, hvor emnet var på dagsordenen.

Foreslår forundersøgelse
Efter planen bliver landets kommende kulturhovedstad udpeget i 2028, og en eventuel ansøgning skal indsendes i 2027. Derfor ønsker man hurtigst muligt at få klarlagt, hvorvidt det er et spor, der skal forfølges i Helsingør.

Byrådet skulle i denne uge forholde sig til en indstilling fra Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse, der gik på, at man bør indhente ekstern rådgivning med henblik på at få lavet en forundersøgelse, som kan danne grundlag for en beslutning om, man vil indsende en ansøgning.

En forundersøgelse skal blandt andet kaste lys over, hvad effekterne af en godkendt ansøgning i givet fald vil være, hvad det vil koste at være europæisk kulturhovedstad og hvorledes udgifterne vil kunne finansieres samt hvad Helsingør kan forvente at få ud af titlen på den anden side af 2032.

Såfremt byrådet vælger at søge om at blive europæiske kulturhovedstad, bliver det op til en international jury bestående medlemmer fra EU og Danmark at udvælge vinderen på baggrund af en række foruddefinerede kriterier. Den udpegede by skal herefter formelt skal godkendes af kulturministeren samt EU-Kommissionen.

Forening giver tilskud
Med 20 stemmer for og fem imod vedtog byrådet at iværksætte forundersøgelsen, som ventes at kunne være klar senere i år.

Helsingør Kommune vil øremærke 350-450.000 kroner til arbejdet, mens foreningen Elsinore 2032, der er dannet med henblik på at modne og kvalificere beslutningen om, hvorvidt Helsingør skal gå efter at blive kulturhovedstad, bidrager med 50.000 kroner.

Aslak Gottlieb, der er formand for Elsinore 2032, mener, at man i Helsingør også kan få gavn af selve forundersøgelsen.

”Alene denne indledende proces kan udvikle relationerne mellem borgere, foreninger, erhvervsliv, uddannelser, kulturinstitutioner og kommunen. Vi vil tale for en forundersøgelse, som både inddrager lokale aktører og rækker ud over bygrænsen. I sagens natur er hele Europa i spil.”


Relaterede artikler:

Næstved vil være europæisk kulturhovedstad

Aarhus håber på eksponering for millionvis af seere med VM

Vil afsætte millioner til superevents