Skarø i Det Sydfynske Øhav. Foto: Kasper Orthmann Andersen.

Sydfyn vil forsøge sig med regenerativ turisme

Når turister lægger turen forbi Det Sydfynske Øhav skal de i fremtiden være med til at holde naturen vedlige. En geopark mener, at det også kan styrke besøgstallet i området.

Kommunerne, der tilsammen udgør Geopark Det Sydfynske Øhav vil øge fokus på regenerativ turisme, hvor turisterne på deres ferie hjælper med at bidrage til og rydde op i naturen i det område, de holder ferie i. Det fortæller Rasmus Elmquist Casper, der er leder af sekretariatet for geoparken, til Fyens Stiftstidende.

Det har de fire kommuner, som er en del af geoparken, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø, besluttet i fællesskab. Ifølge Rasmus Elmquist Casper er regenerativ turisme ikke blot til hjælp for naturen, men det kan også hjælpe turismeaktører i kommunerne.

”Lad os forestille os – og det er ikke helt urealistisk – at nogle af vores store kystnære campingpladser, som ligger rigtig lækkert ud til det sydfynske øhav, pludselig står i en situation, hvor deres traditionelle marked er for nedadgående. For dem kunne en vej frem være at tilbyde nogle regenerative turismeprodukter, der minder om sommerhøjskoler, hvor man for eksempel i en uge kan bo på pladsen og deltage i et program, hvor der undervises i havmiljø, og hvor en del af programmet er, at man i nogle timer hver dag er med til at udplante ålegræs, passe en muslingebanke, gøre rent på stranden et cetera,” siger han således.

Han peger samtidig på, at mens tanken om regenerativ turisme er noget, der fremkaldte hovedrysten i turistbranchen for blot få år siden, er det nu noget, samtlige destinationsselskaber i Danmark synes er væsentligt.

Ønsker sig UNESCO-status.
Ud over fokus på regenerativ turisme håber Geopark Det Sydfynske Øhav, at man om få måneder bliver godkendt af UNESCO og dermed får status som UNESCO Global Geopark. Det betyder i praksis, at geoparken har fået international anerkendelse for at have både enestående landskab og geologi.

Hvis den fynske geopark får UNESCO-status, vil den være den tredje i rækken i Danmark sammen med Geopark Odsherred og Geopark Vestjylland.

Rasmus Elmquist Casper fortæller, at det er håbet, at en UNESCO-status vil have en positiv kommerciel effekt på turismen i området, men det er endnu ikke til at sige, hvilken effekt, den præcist vil have, mener han.

 

Relaterede artikler:

Ny kampagne skal give tyskerne lyst til kanoferie

Fyn viste sit outdoorpotentiale

Danmarks destinationer sætter fælles kurs for bæredygtighed