Golfresortet HimmerLand. (Foto: HimmerLand | Facebook.com | PR)

Skyder en halv milliard kroner i dansk golfresort

Nok endte HimmerLands seneste regnskabsår med atter et millionunderskud, men ejeren har foretaget en kapitalindsprøjtning på 500 millioner kroner, som har øget egenkapitalen betragteligt.

I 2020 tilførte Lars Larsen Group 400 millioner kroner til koncernens golfresort HimmerLand ved Farsø. Meldingen var dengang, at den friske kapital ville sikre resortet mange år frem i tiden. Det skulle dog vise sig, at det tilsyneladende ikke helt holdt stik.

Det seneste årsregnskab fra HimmerLand viser nemlig, at ejerne endnu en gang har skudt midler ind. Denne gang drejer det sig om 500 millioner kroner, som polstrer egenkapitalen trods et underskud i regnskabsåret, der strakte sig fra september 2022 til og med august sidste år. Det skriver Nordjyske.

Forventer at få underskud igen
I det forgangne regnskabsår landede Himmerland A/S en bruttofortjeneste på 42,3 millioner kroner, men efter skatten var betalt og andre finansielle poster afholdt endte bundlinjeresultatet med et underskud, der beløb sig til 11,6 millioner kroner.

Det fremgår desuden af tallene, at selskabet har måtte tage til takke med underskud på mellem 11,6 og 80,1 millioner kroner i fire af de fem seneste regnskabsår.

”Årets resultat er påvirket af udviklingen i samfundets pris- og renteniveau samt betydelige udviklings- og byggeaktiviteter på resortet i regnskabsåret,” lyder det fra ledelsen, der desuden heller ikke venter, at indeværende regnskabsår ender med et overskud.

”Der må for regnskabsåret 2023/24 forventes et mindre underskud før skat på 12 til 16 millioner kroner. Det forventede resultat er ud fra en betragtning om fortsat påvirkning fra udviklingen i samfundets pris- og renteniveau samt minimal påvirkning fra afslutning af udviklings- og byggeaktiviteter på resortet.”

Skuden skal vendes
Jacob Brunsborg er bestyrelsesformand for HimmerLand, som Lars Larsen Group har haft en andel af ejerskabet af siden 1987.

Han har aldrig lagt skjul på, at golfresortet står familiens hjerte nær, men ligesom hans far Lars Larsen også har udtalt, er det ikke hensigten, at golfresortet skal være et underskudsgivende hobbyprojekt. Det skal derimod ende som en bæredygtig forretning.

Det er ikke oplyst, om de 500 millioner kroner er øremærket til et særligt formål. Indtil videre figurerer de under selskabets egenkapital, der ifølge årsregnskab er på 747,4 millioner kroner.


Relaterede artikler:

Udvider igen for at imødekomme efterspørgsel

Udvidelser giver medarbejderboom hos resort

Her er de rigeste hoteller i Nordjylland