Orø set fra luften. Foto: Holbæk Kommune

Ny plan skal fremtidssikre turisme på dansk ø

De danske småøer er blevet populære feriemål de seneste år. Nu får en ø i Isefjord en plan for, hvordan turismen kan udvikle sig bæredygtigt.

Selvom turismetilstrømningen er et gode for økonomien på Orø i Isefjord, lægger den også et pres på infrastrukturen på øen.

Derfor får Orø nu en strategisk-fysisk udviklingsplan, der skal sikre, at turismeudviklingen på øen er bæredygtig.

I samarbejde med LAG Småøerne har Dansk Kyst- og Naturturisme taget initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte småøer. Udover Orø, som er nyeste ø på listen, udarbejdes der også planer for Aarø og Endelave. Det skriver Dansk Kyst- og Naturturisme i en pressemeddelelse.

Destination Sjælland oplyser til Turisme24.dk, at destinationsselskabet har været tovholder i forhold til at få arbejdet med planen løbet i gang, efter at aktører på øen har taget kontakt til Destination Sjælland.

Skal gøre Orø til et mere attraktivt feriemål
Der er i alt afsat 950.000 kroner til at udvikle planen, hvoraf Holbæk Kommune bidrager med 250.000 kroner, og LAG og Dansk Kyst- og Naturturisme bidrager med 700.000 kroner.

Det er nu meningen, at planen skal udmønte sig i konkrete forslag til fysiske forbedringer, som skal forbedre gæsteoplevelsen på øen.

På trods af sin forholdsvis lille størrelse, byder Orø på vandring på øens trampestier, cykelture, havørredfiskeri og kulturhistoriske museumsbesøg.

”Orø er et attraktivt besøgsmål og rummer et potentiale for at bidrage til udviklingen af turismen i hele destinationen. Men hvis vi skal løfte potentialet, er det vigtigt, at udviklingen sker i et tæt samspil med beboere og lokalt erhvervsliv,” siger Louise Damgaard Terkildsen, projektchef hos Destinations Sjælland.

Erfaringerne fra arbejdet med udviklingsplanerne på Aarø, Endelave og Orø skal i sidste ende munde ud i en række anbefalinger på områder, hvor udfordringer går igen på de danske småøer, så andre øer også kan få glæde af arbejdet.

“Erfaringerne fra Aarø og Endelave viser, at arbejdet med de fysiske udviklingsplaner får nye ideer og nye løsninger op til overfladen. Analyserne og planarbejdet skaber nye muligheder for at udvikle turismen positivt. Vi ser derfor også frem til at være med til at føre erfaringerne fra Aarø, Orø og Endelave videre til de øvrige småøer,” siger Morten Priesholm, projektkoordinator hos LAG Småøerne.

 

Relaterede artikler:

Ny udviklingsplan sætter fokus på turister hele året

Tysk hotelkæde bygger første hotel i Danmark

Naturstyrelsen advarer: UNESCO-status er truet