Deltagere i forløbet fra Dansk Kyst- og Naturturisme og BDO Danmark. (Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme | LinkedIn.com | PR)

Går danske turismevirksomheder efter i sømmene

Dansk Kyst- og Naturturisme har været med til at udvikle et nyt forløb, der skal hjælpe 10 danske turismeaktører med at omstille sig til de ændringer, der følger med, når markedet forandrer sig.

I løbet af en periode på seks måneder skal 10 virksomheder, der er beskæftiget med forskellige hjørner af turismen, gennemgå et forløb, der er udviklet med henblik på at ruste selskaberne bedre til hverdagen i et marked, der beskrives som værende under hastig forandring.

Forløbet er blevet navngivet ’stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed’, fortæller Dansk Kyst- og Naturturisme, som har udviklet det bagvedliggende koncept i samarbejde med revisionsselskabet BDO Danmark.

Konceptet er nu i færd med at blive afprøvet i virkeligheden, og repræsentanter for de 10 virksomheder, som er blevet udpeget og har takket ja til at deltage, har netop som led i forløbet gennemført den første fælles seminariedag og individuelle møder.

Skal stå knivskarpt
Ifølge Dansk Kyst- og Naturturisme er målet med forløbet, at virksomhederne om et halvt år skal være mere robuste og investeringsparate, hvilket skal gøre, at aktørerne får en større mulighed for at kapitalisere på et vækstpotentiale, der ellers ville forblive uforløst.

Det skal opnås ved, at man via forløbet vil arbejde med, hvordan de udvalgte turismevirksomheder kan optimere konkurrenceevnen i et marked, hvor et benhårdt fokus på likviditet, arbejdskraft og en strømlinet drift spiller en helt central rolle, hvis væksten skal realiseres, lyder det.

”Konceptet skal styrke deltagervirksomhedernes forretning og finansieringsparathed, så de står knivskarpt over for finansielle partnere og – eller potentielle investorer. Det er vigtigt for at opnå den eventuelle fornødne kapital til at indfri den ønskede vækststrategi,” oplyser Dansk Kyst- og Naturturisme.

Lægger ny forretningsplan
De 10 virksomheder driver til hverdag forretning inden for campingområdet, hotelbranchen, med attraktioner eller i oplevelsesindustrien, og de skal hver især gennemgå tre trin i løbet af de kommende måneder. Disse kaldes trim, optimer og professionaliser.

Forløbet er struktureret således, at der først udarbejdes en analyse, som skal blotlægge, hvor væksten skabes i den eksisterende forretning. Disse områder skal derefter styrkes, og forretningsmodellen tilrettes efterfølgende herefter.

Henimod slutningen af forløbet skal erfaringerne og udviklingen manifesteres i en ny forretningsplan, der strækker sig mellem tre og fem år ud i fremtiden, siger organisationen, der håber, at det kan hjælpe virksomhederne med at omstille sig til ændrede markedsvilkår.


Relaterede artikler:

Stort projekt har bragt destinationerne tættere sammen

Nyt projekt skal gøre det nemmere at finde vej

Pulje skal forbedre cykeloplevelsen i Danmark