Pernille Kofod Lydolph blev ny direktør for Feriehusudlejernes Brancheforening ved årsskiftet. PR-foto.

Brancheforening: ”Udviklingsarbejdet i turismen spiller en vigtig rolle”

Frigast-udvalgets anbefalinger til nedskæringer i den statslige støtte til dansk turisme vækker bekymring hos landets feriehusudlejere. Særligt fjernelsen af støtte til Dansk Kyst- og Naturturisme bekymrer.

Frigast-udvalget, der mandag kom med sine anbefalinger til besparelser i det danske erhvervsstøttesystem, foreslår at spare rundt regnet 80 millioner kroner i støtten til dansk turisme i 2030.

Blandt andet foreslår eksperterne i udvalget at skære samtlige 47 millioner kroner, som Wonderful Copenhagen får i statsstøtte årligt, mens også hele støtten til Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark, som tilsammen får 23 millioner kroner, anbefales fjernet.

Hovedargumentet fra Frigast-udvalget lyder grundlæggende, at det må være op til kommunerne selv at tilføre finansiering til turismeudviklingen i den grad, de mener, der er behov for den.

De anbefalede besparelser bliver først en realitet, hvis politikerne på Christiansborg vedtager dem. Hos Feriehusudlejernes Brancheforening vækker de foreslåede besparelser bekymring, fortæller foreningens direktør, Pernille Kofod Lydolph.

”Som repræsentant for centrale og kommercielle aktører i dansk turisme oplever vi, at udviklingsarbejdet i dansk turisme spiller en vigtig rolle i forhold til at understøtte indsatser, der går på tværs af værdikæden i turismearbejdet. Det er ikke opgaver, som løses af kommercielle virksomheder, og uden den type indsatser vil dansk turisme stå mere svagt i konkurrencen med omverdenen,” siger hun i en pressemeddelelse.

Ekspertviden har meget stor betydning
Det er særligt en fjernelse af støtten, som Dansk Kyst- og Naturturisme i dag får, som vækker bekymring hos feriehusudlejerne, fortæller Pernille Kofod Lydolph.

”Konkret har vi noteret os ikke mindst Dansk Kyst- og Naturturismes indsatser, som er målrettet alle kommuner udenfor de fire største byer. Den specialistviden og ekspertfunktion, som varetages i Dansk Kyst- og Naturturisme, har endog meget stor betydning som en løftestang og professionalisering af dansk turismes udviklingsarbejde. Det gælder også arbejdet i destinationsselskaberne, hvor der arbejdes på tværs af destinationerne med såvel udvikling som markedsføring, med afsæt i lokalkendskab og lokale samarbejdsrelationer,” siger hun.

Når det er sagt noterer foreningen sig også, at der generelt er positiv opmærksomhed omkring turismen i det politiske Danmark. Feriehusudlejernes Brancheforening påpeger som eksempel, at erhvervsminister Morten Bødskov (S) har vist et engagement i turismen.

Foreningen påpeger også, at der er mange processer i gang, der skal sikre, at turismen medvirker til at løfte klimaomstillingen i Danmark.

” Vi opfordrer derfor til, at vi fastholder det positive fokus med blik for de mange muligheder, som turismen skaber. Effekter som rækker langt ud over turismens direkte effekter. Effekter som skaber sammenhængskraft i det danske samfund,” lyder det fra foreningen.

 

Relaterede artikler:

Danske Destinationer: Løftebrud at give kommunerne regningen for turismeudvikling

Borgmestre er lodret imod at skære i WoCo

Erhvervsstøtte: En samlet turistbranche advarer mod besparelser på 80 millioner kroner