Cykelturister ved Møns Klint. Foto: Daniel Villadsen

Danske Destinationer: Løftebrud at give kommunerne regningen for turismeudvikling

Mandag udkom Frigast-udvalget med sine forslag til en sanering af erhvervsstøttesystemet, og her blev der anvist besparelser på turismen for cirka 80 millioner kroner. Danske Destinationer er bekymrede for, at det vil ødelægge turismens udvikling.

Mandag den 19. februar udgav et ekspertpanel nedsat af regeringen, det såkaldte Frigast-udvalg med adjungeret professor ved CBS og bestyrelsesmedlem i Danmarks Eksport- og Investeringsfond Christian Frigast i spidsen, sine længe ventede anbefalinger til en sanering af det danske erhvervsstøttesystem.

Egentlig var Frigast-udvalget blevet bedt om at finde besparelser på to milliarder kroner, men i den endelige rapport anbefaler udvalget besparelser for 2,3 milliarder kroner. Heraf anbefaler eksperterne, at der spares rundt regnet 80 millioner kroner på erhvervsstøtten til dansk turisme ud af de i alt 252 millioner kroner, som staten forventer, at erhvervsstøtten til turisme vil lyde på i 2030.

Blandt andet står Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark til at miste hele deres statslige finansiering, og i stedet peger ekspertudvalget på, at det må være op til kommunerne selv at tilføre finansiering i den grad, de mener, der er behov for den.

I dag får Wonderful Copenhagen 47 millioner kroner årligt, mens Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark tilsammen får 23 millioner kroner.

Hos Danske Destinationer, som repræsenterer 16 af de 19 destinationsselskaber i Danmark, er man bekymrede for, hvad det vil betyde for turismen, hvis politikerne nu følger Frigast-udvalgets anbefalinger.

“Vi forstår ikke, hvorfor der anbefales så markante nedskæringer i støtten til turismen. Det vil være yderst problematisk at ændre den vellykkede formel for dansk turisme, som tydeligvis har fungeret. Vi har et velfungerende system af organisationer, der fokuserer på hurtig tilpasning og fremadskuende forretning, og det er noget, der med sikkerhed vil gå tabt, hvis disse nedskæringer gennemføres,” siger Tonny Skovsted Thorup, forperson for Danske Destinationer, i en pressemeddelelse.

Vil være stik imod intention om at reorganisere turismen
Danske Destinationer peger på, at Folketingets politikere har gjort en del for at genrejse turistbranchen efter coronapandemien.

Organisationen nævner for eksempel den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, der blev lanceret i 2022, som betød, at der er blevet skabt genopretningsplaner, ligesom der også er anvist en tydelig, grøn retning og sikret hjælp til nystartede turismevirksomheder.

Danske Destinationer henviser til disse politiske valg som noget, der har haft betydning for, at Danmark er det land i Europa, som hurtigst har set en vækstende turisme efter pandemien.

Men med de foreslåede besparelser frygter turistbranchen, at det fundament, der har dannet kimen til den danske succes, vil slå revner.

For forventer man, at kommunerne, der aktuelt har en presset økonomi, vil dække den finansiering, som vil forsvinde, hvis politikerne lytter til frigast-rapportens anbefalinger, kan man blive slemt skuffet.

”Med erhvervsstøtten opfordrede regeringen kommunerne til at gå sammen om at udvikle turismen i fællesskab, og incitamentet var netop statslige midler til at løfte denne udvikling. Kommunerne er hårdt pressede på økonomien og den langsigtede strategiske udvikling af dansk turisme, herunder arbejdet med for eksempel bæredygtighed og strategiske udviklingsplaner, vil derfor uden tvivl gå i stå, hvis støtten til turismeudvikling spares væk. I vores øjne er det derfor et klart løftebrud, hvis man fra politisk side vælger at overlade udviklingen af dansk turisme til kommunerne,” siger Tonny Skovsted Thorup.

 

Relaterede artikler:

Borgmestre er lodret imod at skære i WoCo

Erhvervsstøtte: En samlet turistbranche advarer mod besparelser på 80 millioner kroner

“Vi risikerer at koble os selv af væksttoget”