Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen. PR-foto.

Borgmestre er lodret imod at skære i WoCo

Et ekspertpanel ønsker at trække den årlige statsstøtte til Wonderful Copenhagen. Nu advarer flere borgmestre i Region Hovedstaden om, at det vil betyde, at Københavns turisme vil tabe stort på besparelserne.

Mandag eftermiddag offentliggjorde en ekspertgruppe, det såkaldte Frigast-udvalg, som den daværende socialdemokratiske etpartiregering nedsatte i 2022, deres anbefalinger til en sanering af det danske erhvervsstøttesystem.

Her anbefalede eksperterne at skære 81 millioner kroner på erhvervsstøtten til turismen i Danmark. En af anbefalingerne er at skære hele den årlige statsstøtte på 47 millioner kroner til Wonderful Copenhagen.

“Ekspertgruppen vurderer, at der ikke er påvist tilstrækkelige samfundsøkonomiske gevinster ved fra statslig side at yde støtte til en regionalt afgrænset turismeorganisation. Samtidig er der en risiko for støttespild, da der er et vist overlap mellem WoCo og VisitDenmarks aktiviteter,” står der således i den rapport, som Frigast-udvalget fremlagde mandag.

Ud over erhvervsstøtten modtager Wonderful Copenhagen i dag 16 millioner kroner fra hovedstadskommunerne, hvoraf Københavns Kommune støtter med 12 millioner kroner.

Men at fjerne Wonderful Copenhagens statsstøtte vil være et kæmpe tab for ikke bare hovedstaden men for hele Danmark, mener Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og Steen Christiansen (S) borgmester i Albertslund Kommune samt Karsten Längerich (V), borgmester i Allerød Kommune, som henholdsvis er formand og næstformand for det tværkommunale samarbejde i Hovedstadsregionen, KKR Hovedstaden.

De tre borgmestre advarer på det kraftigste regeringen mod at lytte til ekspertgruppens anbefalinger, lyder det.

”Jeg er meget bekymret for den pris, byens virksomheder og københavnerne vil komme til at betale, hvis man trækker investeringerne i turismen via Wonderful Copenhagen. Flere besøgende og turister skaber mere byliv, flere arbejdspladser og er godt for ikke bare København, men for hele hovedstadens og hele landets kulturliv, butikker, hoteller og restauranter,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

En forudsætning for turisterhvervets udvikling
Overborgmesteren bakkes op af Steen Christiansen, som peger på vigtigheden for turismen på tværs af de kommuner, som vil blive berørt, hvis støtten fjernes.

”Wonderful Copenhagen er en forudsætning for turisterhvervets udvikling og fortsatte succes. Wonderful Copenhagen skaber på mange måder rammerne for både bredde og spredning i turismen samt styrket samarbejde mellem aktører og udnytter derved potentialet for både oplevelser, arbejdspladser og erhvervs- og turismeudvikling på tværs i en hovedstadsregion med 29 kommuner”, siger han.

Lars Gaardhøj (S), regionsrådsformand for Region Hovedstaden og medlem af Wonderful Copenhagens bestyrelse melder sig også i koret af bekymrede politikere. Han frygter, at en fjernelse af støtten til WoCo vil gå ud over arbejdspladser.

”Hvis man fjerner statens støtte til hovedstadsturismen, er jeg bange for, at det kommer til at gå ud over et antal arbejdspladser. Turismebranchen er historisk en branche, hvor også folk med korte uddannelser, eller ingen uddannelse, får muligheder for et spændende job. Desuden skaber turismen masser af omsætning, og placerer hovedstaden som et sted, man gerne vil rejse til, bo og arbejde,” siger han.

Politikerne fremhæver i fællesskab turismens vigtighed for hovedstaden. I 2023 var der 13.3 millioner overnatninger i Wonderful Copenhagens område. Det skabte en turismeomsætning på 52,9 milliarder kroner.

Samtidig påpeger politikerne, at hovedstaden står for knap 40 procent af den samlede turismeomsætning i hele Danmark.

 

Relaterede artikler:

Erhvervsstøtte: En samlet turistbranche advarer mod besparelser på 80 millioner kroner

“Vi risikerer at koble os selv af væksttoget”

Ny DI-chef: ”Der er opmærksomhedspunkter, som vi skal håndtere”