Nymindegab Familie Camping. (Foto: Nymindegab Familie Camping | Facebook.com | Campingcrew | PR)

Campingdirektør håber på flere jobs året rundt

En direktør for flere campingpladser nærer et ønske om, at alsidigheden i de færdigheder, som eleverne får på ny turismeuddannelse, vil resultere i, at flere ansatte vil kunne arbejde hele året.

Senere i år har en række studerende første skoledag, da de til august åbner bøgerne og sætter sig til rette i klasselokalet på deres nye uddannelse, der skal munde ud i, at de i løbet af få år kan kalde sig turismeassistenter.

Undervisningen finder sted i Skjern, og det er UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, som står bag den nye uddannelse, der indtil videre er planlagt til at skulle have studiestart to gange om året i henholdsvis august og januar.

Det kræver en afgangseksamen fra enten 9. eller 10. klasse at komme ind på uddannelsen. Eleverne er berettiget til at modtage SU og elevløn i de to og et halvt år, som det tager at tilegne sig den nødvendige viden og erfaring til, at de efterfølgende kan kalde sig turismeassistenter, oplyses det.

Ifølge UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern vil eleverne først skulle gennemgå et grundforløb, der varer enten 20 eller 40 uger. Herefter skal de i praktik. Mens denne står på, vil deres hverdag både foregå på deres praktiksted, ligesom de i perioder også vil skulle følge undervisningsforløb på skolen.

Værtskab er vigtig færdighed
Det lyder, at eleverne blandt andet vil stifte bekendtskab med oplevelsesøkonomi, turistlære, værtskab, salg og markedsføring på sociale medier, håndtering af konflikter og klager fra kunderne samt international kulturforståelse i løbet af deres skolegang og praktiktid.

Mette Bjerrum Jensen, der både er direktør ved Ringkøbing Fjord Museer samt Naturkraft og medlem af bestyrelsen i henholdsvis Destination Vesterhavet og Dansk Kyst- og Naturturisme, betoner i en skrivelse fra uddannelsen, at erfaring med at agere som vært er særligt vigtigt.

”På vores museumsattraktioner på Vestkysten mærker vi konstant, hvad godt værtskab betyder for vores gæsters oplevelser. Vores medarbejdere med turismeuddannelser har en særlig flair for værtskab. Hvert år mangler vi dygtige medarbejdere med netop de kompetencer.”

Meget tid går med oplæring
Hos virksomheden Camping Crew håber direktør Anne Skovbølling Kjær, at alsidigheden i kompetencerne hos de elever, der gennemfører uddannelsen til turismeassistent vil betyde, at der skabes flere helårs-arbejdspladser. Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

”Det går rimelig godt med at finde sæsonarbejdskraft, og vi er også glade for, at flere af de unge kommer igen flere somre i træk. Men så skal de jo typisk til at læse videre eller finder andet job, så der går rigtig meget tid med oplæring.”

Camping Crew står for driften af pladserne Nymindegab Familie Camping, Houstrup Camping og Tipperne Camping.


Relaterede artikler:

Kæde søsætter bæredygtig kokkeuddannelse

Vil videreføre turistføreruddannelse uden RUC

Reagerer på lukning af uddannelse: ”Utroligt trist”