Tyskere søger mod kulturoplevelser, når de gæster Vesterhavet. Foto: Flying October.

Vestkystturister vil have kulturoplevelser

Tyskere, der holder deres ferie ved Vesterhavet, søger i høj grad mod områdets kulturoplevelser. Museer og bymiljøer scorer begge højt blandt tyskerne.

Når tyskerne ferierer langs den jyske vestkyst, er naturen ikke overraskende en stor del af oplevelsen. Men det er ikke kun brede sandstrande og bølgeskvulp, som tiltrækker de tyske turister til området.

Det viser en undersøgelse, som konsulenthuset Silverlining Research har gennemført for Destination Vesterhavet Dansk Kyst- og Naturturisme med finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt kommunerne Varde og Ringkøbing-Skjern.

Undersøgelsen er baseret på 1.000 interviews, som konsulenthuset har foretaget fra oktober til november i Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner.

Ud af de 1.000 interviews er cirka 750 foretaget blandt tyske turister. Halvdelen af interviewene er er foretaget ved kulturoplevelser og den anden halvdel i bymiljøer og spisesteder.

Efterspørger kulturoplevelser
Undersøgelsen viser, at de tyske turister i høj grad søger mod kulturoplevelser, når de besøger Destination Vesterhavet.

Således kategoriserer undersøgelsen 16 procent af de tyske turister som højfrekvente kulturforbrugere, som svarer, at de besøger ”flere” eller ”mange” kulturattraktioner under deres besøg.

Den største gruppe kategoriserer undersøgelsen som mediumfrekvente kulturforbrugere. 46 proent af respondenterne svarer, at de besøger ”nogle enkelte” kulturattraktioner under deres besøg ved Vesterhavet.

Til sammenligning svarer blot 36 procent, at de besøger op til en enkelt kulturattraktioner under deres ophold. Dem kategoriserer undersøgelsen som lavfrekvente kulturforbrugere.

Med til historien hører dog, at der forventes at være en overrepræsentation af kulturbesøgende respondenter, da halvdelen af undersøgelsens interviews er foretaget ved seværdigheder eller kulturinstitutioner.

Tilfredshed med kulturoplevelser
Undersøgelsen dokumenterer ikke overraskende, at hovedparten søger mod Destinationen Vesterhavet for at få kyst- og naturoplevelser.

Medium- og højfrekvente kulturforbrugere giver i gennemsnit kyst- og naturoplevelser en score på 4,5 – 4,6 på en femskala, hvor fem er den højeste score, når de skal give udtryk for, hvor vigtige naturoplevelserne er.

Især de højfrekvente kulturforbrugere adskiller sig herefter fra de øvrige rejsende ved også at vurdere andre oplevelser som delvist vigtige for den samlede ferie.

Især oplevelsen af bymiljøer og museer og oplevelsescentre ses som oplevelser med betydning for, at man samlet set får en god ferie. Bymiljøer scorer 3,8 i forhold til oplevelsernes vigtighed, og det samme gør museer og oplevelsescentre.

De tyske høj- og mediumfrekvente kulturforbrugere giver i gennemsnit oplevelsen af museer og oplevelsescentre en score 4,4 – 4,5 på en femskala, når de skal bedømme kvaliteten af oplevelserne. 73 procent af de højfrekvente kulturforbrugere udgøres af børnefamilier.

Det er især forståelse for kulturen det sted, de tyske turister besøger, der får dem til at søge mod kulturoplevelser.

66 procent af de adspurgte tyskere svarer, at de er interesserede i selve attraktionen, 62 procent svarer, at de er interesserede i dansk kultur og historie og 61 procent svarer, at de er interessere i den danske efterårsnatur.

 

Relaterede artikler:

Ny plan skal fremtidssikre turisme på dansk ø

Styrelse kommer med invitation til kystkommuner

100 kilometer vandrerute fra kyst til kyst