København set fra oven. Foto: Daniel Rasmussen

WoCo kommer med opsang i Vestkyst-debat

Wonderful Copenhagen melder sig nu ind i debatten om statslige støttekroner, som Vestkysten har rejst. Overnatninger er ikke det eneste, der tæller, lyder det blandt andet.

Destinationsselskaberne og kommunerne langs den jyske vestkyst fører for tiden kampagne for at overbevise landets folkevalgte om, at Vestkysten fortjener en plads på finansloven ligesom Wonderful Copenhagen har i dag, hvor der i regeringens finanslovsudspil lægges op til, at WOCO får 49 millioner kroner.

Destinationsselskaberne på Vestkysten, Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten, holdt tirsdag den 24. oktober en konference på Christiansborg i regi af deres fælles interesseorganisation Parternskab for Vestkystturisme. Det var noget, der blev bemærket i både nationale og regionale medier.

”Vi kan se, at København virkelig har haft succes med deres turisme, fordi der er blevet satset på det blandt andet gennem støtte fra staten. Det er et vækstlokomotiv for dansk turisme, og det lokomotiv vil vi også med på,” sagde Peter Krusborg Pedersen, direktør i Destination Nordvestkysten til DR i forbindelse med konferencen.

Konkret ønsker destinationsselskaberne og politikerne Vestkystens kommuner, at staten investerer 25 øremærkede millioner kroner om året i en fireårig periode, 100 millioner kroner i alt, i turismen på den 550 kilometer lange vestkyst.

Men fordi, Wonderful Copenhagen bliver omtalt ofte i debatten om statsstøtte, har organisationen nu meldt sig på banen i et opslag på LinkedIn. Ikke for at forholde sig direkte til Vestkystens ønsker, men for at fremføre hovedstadens syn på sagen.

Overnatninger er ikke alt
Wonderful Copenhagen peger først og fremmest på, at man før erhvervsfremmereformen i 2018 fik sin offentlige basisfinansiering fra Region Hovedstaden. Men med reformen måtte regionen ikke længere bruge midler på turisme, og derfor blev beløbet overført til finansløven.

Et af de centrale argumenter fra Vestkysten er mængden af overnatninger, som området får. I 2022 fik Vestkysten således 22 millioner overnatninger, svarende til en tredjedel af overnatningerne i Danmark. På den baggrund føler Vesterhavskommunerne sig lige så berettigede til statsstøtte som Wonderful Copenhagen.

”Dansk turisme har to vækstmotorer. København står for 20 procent af turismen og Vestkysten for 35 procent. Tilsammen udgør de 55 procent af samtlige kommercielle overnatninger i Danmark. Hvis Danmark skal i mål med den nationale turismestrategi, kræver det fuld gas på begge motorer. Derfor skal Vestkysten som rejsemål på finansloven ligesom København, der i dag får over 46 millioner kroner om året,” har Mogens Christen Gade (V), borgmester i Jammerbugt Kommune og formand for Partnerskab for Vestkystturisme tidligere udtalt.

Fra Wonderful Copenhagens side ønsker man dog også, at der kommer andre perspektiver ind i debatten end blot overnatninger.

”Turismens succes kan ikke, som medierne gør, måles i overnatninger. Succesen bør måles i, hvad vi som samfund får ud af turismen. Faktum er, at hovedstadens turisme – på trods af færre gæster – skaber en omsætning, der er cirka 29 milliarder kroner større end omsætningen på Vestkysten. Mere end dobbelt så meget: I alt 52 milliarder kroner og skatteindtægter for cirka 20 milliarder kroner, heraf cirka 80 procent til staten,” skriver Wonderful Copenhagen.

Wonderful Copenhagen peger blandt andet også på, at man ikke efter egen overbevisning konkurrerer mod andre destinationer i Danmark men mod andre hovedstæder og storbyer i Europa.

”Ud af 67 storbyturismeorganisationer i Europa ligger WOCO på en 57. plads i forhold til, hvem der har mest offentlig støtte til markedsføring. Vores største konkurrent, Stockholm, ligger til sammenligning på en 14. plads,” skriver Wonderful Copenhagen.

Varetager landsdækkende opgaver
Wonderful Copenhagen understreger også, at organisationen ikke kun bruger midler på at varetage Københavnske interesser. Organisationen har også ansvaret for at drive en række sekretariater, som varetager opgaver på nationalt niveau.

”WOCO har flere landsdækkende opgaver og arbejder aktivt for skabe sammenhænge på tværs af Danmark. Det sker sammen med de andre destinationer i regi af fællesskabet Danske Destinationer og i de to nationale udviklingsselskaber Dansk Storbyturisme og MeetDenmark, der alle har sekretariat i WOCO. Det samme gælder det landsdækkende netværk for krydstogtturisme, CruiseCopenhagen, der samler 11 destinationer rundt i landet,” skriver organisationen.

Anerkender hovedstaden vigtighed
I en kommentar til Wonderful Copenhagens opslag på LinkedIn skriver Destination Vesterhavets bestyrelsesformand, Lisbeth Valther, at Vestkysten anerkender de københavnske argumenter. Det er ikke et spørgsmål om enten-eller, men både-og.

”På Vestkysten anerkender vi fuldt ud Wonderful Copenhagens rolle som lokomotiv for Dansk turisme. Staten skal selvfølgelig blive ved med at investere her, fordi det har vist sig at være en god investeringscase. Vi opfordrer blot Staten til OGSÅ at investere i Danmarks turismelokomotiv nr. 2 – Vestkysten – både fordi det er en god investeringscase, men også fordi det skaber arbejdspladser og livskvalitet i vores lokalområder og et Danmark i balance,” skriver formanden.

 

Relaterede artikler: 

Vestkysten kalder til rådslagning på Christiansborg

Splittelse i stort dansk turismesamarbejde

Ny næstformand: ”Bliv nu ved med at satse på turismen”