Mette Falkenberg Rasmussen. PR-foto.

Organisation måber over ministers nej

Mens hospitalityindustrien og andre dele af dansk erhvervsliv efterlyser nemmere adgang til udenlandsk arbejdskraft, er beskæftigelsesministeren bekymret for sammenhængskraften i samfundet. HORESTA forholder sig stærkt undrende.

Det er efterhånden alment kendt, at hospitalityindustrien i Danmark mangler arbejdskraft. Således viser konjunkturtal, som Danmarks Statistik offentliggjorde i juli måned, at ni procent af landets hoteller oplever arbejdskraft som årsag til, at potentiel omsætning går tabt, mens det samme gælder for 37 procent af restauranterne i Danmark.

En af løsningerne, som branchen peger på, er at gøre det lettere for landets hoteller og restauranter at hente arbejdskraft fra tredjelande uden for EU, men det er ikke en løsning, som beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ser som en sønderlig attraktiv mulighed, fortæller hun i et interview i Politiken.

”Som regering er vi nødt til at have blik for helheden. Det spørgsmål, jeg er nødt til at stille mig selv som minister, som den enkelte arbejdsgiver ikke behøver stille sig selv, er, at hvis de får de medarbejdere, lad os sige fra et afrikansk land, hvad betyder det så for sammenhængskraften?” siger ministeren blandt andet til mediet.

I stedet peger ministeren på at prioritere de 43.000 unge mennesker i Danmark, som hverken er under uddannelse eller i arbejde, og som ministeren mener, at arbejdsmarkedet bør gribe i en tid, hvor der virksomhederne higer efter arbejdskraft.

Svært at forstå politisk skifte
Hos HORESTA forstår man dog ikke ministerens udmelding. Her peger man på, at regeringen siden valget i 2022 har peget på, at manglen på arbejdskraft er et an af samfundets største udfordringer.

HORESTA mener samtidig, at det er umuligt at udfylde de ledige stillinger, der er i branchen, med dansk arbejdskraft.

”Meldingen kommer på et tidspunkt, hvor store dele af erhvervslivet har måttet skrue ned for blusset, fordi man ikke har hænder og hoveder nok. Det er svært at forstå, hvorfor regeringen skifter politik lige nu og her,” siger HORESTAs direktør for politik og bæredygtighed, Mette Falkenberg Rasmussen i en pressemeddelelse.

Dybt bekymrende
Direktøren deler ikke ministerens syn på, at det vil gå ud over sammenhængskraften i det danske samfund, hvis virksomhederne får mulighed for at indhente mere arbejdskraft fra tredjelande uden for EU.

”Det er vi helt uenige i. Der er tale om mennesker, som ryger direkte i beskæftigelse og i øvrigt forlader landet igen, når deres arbejdstilladelser udløber. Arbejdsmarkedet har en ekstrem god evne til at integrere udlændinge i samfundet, fordi de her lærer Danmark og danskerne at kende. Derfor er det svært at se, at det skulle kunne skade sammenhængskraften. Desuden viser mange undersøgelser, at udlændinge i arbejde skaber milliardoverskud til det danske samfund”, siger Mette Falkenberg Rasmussen.

Når det gælder manglen på arbejdskraft, kan HORESTA knapt lægge ansigtet i alvorligere folder. Erhvervsorganisationen peger på, at den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at kun 61 procent af alle jobopslag i erhvervet ender med ansættelsen af en medarbejder med de ønskede kvalifikationer, mens 17 procent af alle ledige stillinger ikke bliver genbesat.

”Det er dybt bekymrende, og en situation, der hver dag betyder, at det danske samfund går glip af millioner af kroner. Vores medlemmer fortæller, at de må holde lukkedage eller sige nej til ordrer for at få personaleressourcerne til at strække, mens især restaurantkæder kan være tilbageholdende med at åbne nye forretninger, fordi de ikke er sikre på at kunne skaffe arbejdskraft. Begge dele koster omsætning, men i den sidste ende også vækst og velstand i det danske samfund”, siger Mette Falkenberg Rasmussen.

 

Relaterede artikler:

Personalemangel opleves fortsat som stopklods

Turismen fylder stadig mere på arbejdsmarkedet

Manglen på arbejdskraft satte spor i branchen i 2022