Palace Hotel på Rådhuspladsen i København – med Rådhuset til højre. Foto: Scandic Hotels.

Flertal for turismeafgift i København

Københavns borgerrepræsentation vedtog på et møde den 30. november, at København skal have en turismeafgift. Nu skal regeringen give lov til, at kommunen kan indføre afgiften.

Borgerrepræsentationen i København går nu efter at få en turismeafgift på overnatninger i byen. Så meget står klart efter et møde den 30. november, hvor et flertal på 32 ud af 52 stemmer, vedtog forslaget.

For stemte Enhedslisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Alternativet, mens Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod.

At forslaget er vedtaget, betyder dog ikke, at borgerrepræsentationen kan få det, som den vil have det. I stedet vil overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) nu sende et brev til regeringen, hvori hun beder om lovhjemmel til at indføre afgiften.

Vil gøre turismen selvfinansierende
Partierne, som stemte for turismeafgiften, argumenterer grundlæggende for, at turismen i København skal være selvfinansierende. Det betyder, at afgiften skal bidrage til vedligehold af faciliteter og offentlige rum, som turister også gør brug af som offentlige toiletter, cykelstier og parker, blot for at give eksempler, som forslagsstillerne SF, Enhedslisten og Alternativet selv har nævnt.

Præcist, hvordan afgiften bliver forvaltet, er ikke besluttet, først skal kommunens embedsfolk undersøge, hvilke udgiftsområder, som rimeligvis vil kunne bidrage til, at turismen i København bliver selvfinansierende, som det hedder sig i forslaget.

På mødet luftede Birgitte Kehler Holst fra Alternativet dog også tanken om, at afgiften kan være med til at finansiere Wonderful Copenhagens arbejde. Kehler Holst er selv medlem af destinationsselskabets bestyrelse, og ifølge hende er Wonderful Copenhagen ikke afvisende i forhold til den model.

”For erfaringer viser, at det faktisk ikke påvirker særligt meget i forhold til, at folk skulle vælge en destination fra, hvis de skal betale et sted mellem én til tre euro mere for en overnatning,” sagde Birgitte Kehler Holst på mødet i borgerrepræsentationen.

Modstandere fremhævede turismens værdi
Mens tilhængerne af afgiften blandt andet fremførte argumenter om afgiftens bidrag til byens offentlige rum samt til at gøre turismen mere bæredygtig, advarede modstandere om at spænde ben for turistbranchen i København, som årligt bidrager med en omsætning i omegnen af 51 milliarder kroner og hjælper folk på kanten af arbejdsmarkedet i job.

”Det her er en tabersag, for turistbranchen tjener utroligt mange penge hjem til Hovedstadsområdet. Det er en branche, som skaber gode jobs og tager ansvar for at hjælpe folk i arbejde. Derfor mener vi, at det er helt forkert at pålægge en ekstraskat, fordi København i forvejen er én af verdens dyreste byer. Vi har allerede nået EU’s grænse for, hvor høj momsen må være. Så dette er et ærgerligt signal at sende til en branche, som allerede bidrager rigeligt til stats- og kommunekassen,” sagde Jens-Kristian Lütken (V), Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester under debatten.

Morten Melchiors fra Det Konservative Folkeparti mente, at København står til at tabe i forhold til resten af Danmark, hvis regeringen nu vender tomlen opad i forhold til afgiften, for det vil betyde, at andre kommuner vil være bedre stillet, og han fremlagde en bekymring for, at turister blot vil vælge at overnatte på Frederiksberg og dermed flytte deres penge ud af kommunen, hvis afgiften bliver indført.

 

Relaterede artikler:

Turismeafgift skal bidrage til økonomisk balance

Foreslået turismeafgift: ”Nu står verden simpelthen ikke længere”

Kædedirektører: Flyafgift skader hårdt prøvet branche