Fra venstre: Administrerende direktør Tonny Skovsted Thorup fra Destination Nord og Lene Kappelborg, der er konstitueret direktør i Toppen af Danmark. (Foto: Destination Nord | PR)

Destination og turistforening rykker tættere sammen

Fremover vil Destination Nord og Toppen af Danmark samarbejde på en række områder. Aktørerne mener, at en fælles indsats kan trække turister til Nordjylland og dæmme op for konkurrencen.

En tættere alliance skal være til gavn for turismeerhvervet i Nordjylland. Sådan lyder budskabet fra destinationsselskabet Destination Nord og turistforeningen Toppen af Danmark, der netop har indgået en ny samarbejdsaftale, som løber frem til slutningen af 2024.

Parterne fortæller, at man søgt at udnytte hinandens styrker i måden, som samarbejdet er blevet struktureret på. Det er særligt forskellige aspekter af markedsføringen af Nordjylland, som Destination Nord og Toppen af Danmark fremover vil være fælles om.

Aftalen indebærer blandt andet, at de to aktører i højere grad end hidtil skal lave fælles indhold, som kan benyttes på deres hjemmesider og andre digitale kanaler. Det vil medvirke til, at de tilgængelige ressourcer udnyttes bedre, og man deles om udgifterne til det givne indhold.

Konkurrencen er hård
I tillæg til markedsføringen vil parterne også være fælles om håndtering af PR- og pressebesøg, der siges at forekomme oftere end før blandt andet på grund af, at SAS i april etablerede en ny flyrute mellem Aalborg Lufthavn og Newark Liberty International Airport ved New York.

Det bliver Destination Nord, der får det overordnede ansvar for markedsføringen af hele destinationen både nationalt og internationalt, mens Toppen af Danmark derimod vil have mulighed for at bidrage på et mere operationelt niveau.

”Tiden er moden nu for at styrke samarbejdet. Vi står i en hård konkurrencesituation, og vi har behov for alle stærke kræfter til at trække gæster til vores del af Danmark uanset, hvor gæsterne måtte komme fra,” udtaler administrerende direktør Tonny Skovsted Thorup fra Destination Nord.

”Det handler om, at vi udnytter hinandens fordele og styrker til det, vi er sat i verden for, nemlig at skabe vækst og bæredygtig turisme i vores område.”

Ansatte skal arbejde sammen
Som en del af sit virke afvikler Toppen af Danmark flere forskellige events, og disse skal de to turismeaktører også samarbejde om fremover. Parterne mener, at det vil bidrage til, at indsatsen kan optimeres yderligere.

Lene Kappelborg, der er konstitueret direktør i Toppen af Danmark, fremhæver ligeledes konkurrence som en årsag til, at man har valgt at give hånd på samarbejdet.

”Jeg er meget glad for denne aftale, som gør det nemmere for vores erhverv og aktører at navigere i. Vi har brug for at stå stærkere i den hårde konkurrence, og derfor er det ekstremt positivt, at vi i højere grad samler kræfterne.”

I en fælles udtalelse fra de to direktører lyder det, at den officielle indgåelse af aftalen blot er startskuddet til, at arbejdet kan gå i gang.

”Nu handler det om at vi skal tættere på hinanden. Vi sætter vores medarbejdere sammen over de kommende uger og måneder, og så kommer der et samarbejde og en mere effektiv indsats ud af det, til fælles gavn.”


Relaterede artikler:

Nordjysk by fik sæsonens største anløb trods regn

Destination dropper indsats for flere krydstogter

Dårlig medieomtale koster turister i Skagen