Fredericia Vold samt et udsnit af resten af byen og havnen. (Foto: Fredericia Kommune | PR)

Ruster sig til at kunne etablere ny attraktion

En ny selvejende institution kommer til at spille en nøglerolle, når man i Fredericia i de kommende år vil arbejde henimod at få opført et nyt trækplaster på en tidligere industrigrund i byen.

Nu er det slut med kommunal drift for museerne i Fredericia, da byrådet i kommunen har vedtaget, at de i stedet skal overgå til en selvejende institution, der vil blive styret af en selvstændig bestyrelse. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Ændringen kommer til at påvirke Fredericia Bymuseum og Lokalhistorisk Arkiv, hvor personalet vi blive overdraget således, at de fremover vil være ansat under den nye selvejende institution, men ellers fortsætter museumsdriften som hidtil.

Den selvejende institution får desuden til opgave at søge fondsmidler til og derefter føre projektet om at få opført et formidlingscenter på den grund tæt ved Fredericia Vold, hvor komfurfabrikken Voss i mange år lå, ud i livet.

Håbet er, at centeret kan slå dørene op i 2028. Her er det meningen, at både byen og fæstningsanlægget Fredericia Volds historie i både krigs- og fredstid skal være omdrejningspunktet for udstillingen og formidles videre til de besøgende.

Får en del af grunden overdraget
Selvom byens museer nu overgår til en selvejende institution, vil de fortsat modtage et kommunalt tilskud, ligesom de får muligheder for at leje sig ind i de bygninger, som i dag huser museernes aktiviteter. Derudover skal man have valgt en bestyrelse.

Dernæst fortsættes arbejdet med at få etableret det eventuelt kommende formidlingscenter i byen. I den forbindelse har kommunen, som i dag ejer grunden, centeret skal bygges på, forpligtet sig til, at man vil overdrage den nødvendige del af grunden, når den tid kommer.

Ifølge byrådsmedlem Susanne Eilersen (DF), som derudover bestrider posten som 2. viceborgmester samt sidder for bordenden i bosætnings- og turismeudvalget i Fredericia Kommune, har man fundet inspiration til modellen i et andet sydjysk område.

”Det er en organisation, der er kendt andre steder. Eksempelvis i Varde, hvor Varde Museerne rummer det store Tirpitz, egnsmuseerne og andre formidlingsaktiviteter,” siger Susanne Eilersen til Fyens Stiftstidende.


Relaterede artikler:

Turistattraktion køber bevaringsværdigt træskib

Stort dansk destinationsselskab får nyt medlem

Forsøg med møde- og eventmesse i Fredericia