Forperson for VisitAarhus, Nina Smith. PR-foto.

Ny profil i spidsen for VisitAarhus

Den mangeårige bestyrelsesforperson for VisitAarhus trækker sig fra posten. I stedet overtager en økonomiprofessor, som har høstet roser for sit formandskab i andre bestyrelser.

Steen Tiedemann, der har været bestyrelsesforperson for VisitAarhus de seneste 14 år, har valgt at takke af. Han overdrager nu rollen til Nina Smith, der indtager posten per 21. juni 2023. Tiedemann fortsætter dog som menigt bestyrelsesmedlem.

”Jeg er meget glad for bestyrelsens tillid og glæder mig til fortsat at arbejde for VisitAarhus’ vigtige formål, nemlig at styrke og udvikle turismen i hele Aarhusregionen. Turismen er meget vigtig for hele vores område, og som det største destinationsselskab uden for hovedstaden har VisitAarhus en stor opgave i at fortsætte den flotte vækst i antallet af danske og internationale gæster i Aarhusregionen. Samtidig er det afgørende, at vi styrker samarbejdet på tværs af destinationen og fortsat sikrer borgernes opbakning til turismen,” siger Nina Smith.

Har høstet anerkendelse på andre poster
Som økonomiprofessor har Nina Smith gennem mange år forsket i emner som uddannelse og arbejdsmarked, herunder hvorfor få kvinder når til top i erhvervslivet.

Hun har tidligere været vismand i De Økonomiske Råd, og var den første kvinde i Danmark, der blev udnævnt til denne post. I årenes løb har hun været udpeget til en række regeringsråd og -kommissioner, heriblandt Reformkommissionen, som hun netop har stået i spidsen for. Sidstnævnte blev sat i verden for at komme med forslag til regeringen, der kan forbedre ungdomsuddannelserne, beskæftigelsen og øge produktiviteten.

Nina Smith har været medlem og forperson i mange offentlige og private bestyrelser og blev i 2020 kåret til Årets Bestyrelsesformand.

Indtager post i opbrudstid
Nina Smith sætter sig for bordenden i VisitAarhus på en dag, hvor ikke alt er som det plejer. Den 20. juni stemte et flertal i Silkeborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg for, at man i stedet for at forblive medlem af VisitAarhus vil danne et ny destinationsselskab med Skanderborg Kommune, som også er medlem af VisitAarhus i dag.

Den endelige beslutning skal nu endelig træffes på et byrådsmøde i Silkeborg tirsdag den 27. juni. Skanderborg har de samme overvejelser, og den 21. juni stemmer Skanderborgs byråd om kommunens fortsatte medlemskab i VisitAarhus. Her er et destinationsselskab med Silkeborg også på bordet.

Hvis de to kommuner melder sig ud, vil VisitAarhus fremover bestå af de seks kommuner Aarhus, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov, Randers og Viborg.

 

Relaterede artikler:

Silkeborg vil lave ny destination med Skanderborg

Destination fik uventet besøg af kæmpeskib

Store destinationer søsætter fælles strategi