Den Uendelige Bro i Aarhus. Foto: Dennis Borup Jakobsen

Store destinationer søsætter fælles strategi

Tre destinationsselskaber er gået sammen om en strategi, der skal styrke turismen på destinationernes kyststrækninger. Der er et stort uindfriet potentiale, lyder det.

De tre jyske destinationsselskaber Destination Nord, Destination Himmerland og VisitAarhus samt Dansk Kyst- og Naturturisme er gået sammen om at skabe en fælles strategi for Jyllands Østkyst. Det skriver parterne i en fælles pressemeddelelse.

Strategien skal give turismen et løft i et geografisk område, der længe har manglet en samlet plan, mener destinationsselskaberne bag.

”Østkysten har et kæmpe uindfriet potentiale. Der er tale om en geografi med masser at byde på, og nu får vi i denne store del af Jylland et meget bedre grundlag for at tale med én stemme og udnytte synergier og samarbejdspotentialer. Det bliver en styrkelse af sammenhængskraften på tværs af kommuner og destinationsselskaber, der også giver grobund for konkret turismeudvikling,” siger Tonny Skovsted Thorup, som er direktør i Destination Nord.

Bevilling skal finansiere udviklingsplan
De tre destinationsselskaber har sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme søgt og fået bevilget 3.171.925 kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til en udviklingsplan.

Dertil kommer yderligere finansiering fra kommuner i destinationsselskaberne og Realdania. Hvor meget, disse parter støtter med, fremgår ikke. Selve udarbejdelsen af planen, som samarbejdspartnerne kalder Fase 1, kommer til at strække sig frem til juni 2026.

Udviklingsplanen for Jyllands østkyst vil give mulighed for at få den samlede geografi fra Kattegat til Limfjorden og Aarhus Bugt til at hænge bedre sammen og understøtte konkret, bæredygtig udvikling af turismen, fremgår det af pressemeddelelsen.

Den fælles strategi skal danne grobund for fælles visioner og principper, som skal gøres konkrete i en række udviklingsplaner på destinationsniveau og lokalt.

”Det er vigtigt, at det strategiske arbejde med at udvikle turismeproduktet i Danmarks kyst- og naturområder fortsætter, så udviklingen sker under de rigtige forudsætninger, nemlig både hensyntagen til de stedbundne potentialer, lokale ønsker og ressourcer og samtidig ud fra et helikopterperspektiv, hvor efterspørgsler og behov tages i betragtning. Det handler om at skabe et fremtidssikret turismeprodukt i hele Danmark, og der er det naturligvis også nødvendigt, at vi får det lange stræk ned ad Jyllands østkyst med,” siger direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted.

Skal binde områder sammen mellem destinationer
Selvom udviklingsplanen beskæftiger sig med Jyllands østkyst, sigter projektet mod et noget større geografisk område end blot kystlinjen.

Den omfatter også de store byer, Aarhus og Aalborg samt mindre byer og naturområder, som projektet ønsker at binde bedre sammen mellem destinationerne.

På længere sigt er det også planen, at østkystdestinationerne Kystlandet, Trekantområdet og Sønderjylland også skal involveres.

 

Relaterede artikler:

”Det giver os 10 timer til at vise buffeten frem”

”Der må ikke gå for meget sogneråd i det”

Skærer i bidraget til VisitAarhus