Dansk Erhverv på vestkysten. (Foto: Dansk Erhverv - Turisme, Kultur & Oplevelse | LinkedIn.com | PR)

Efterlyser fond efter tur til vestkysten

Dansk Erhverv har været ved vestkysten for at besigtige turismeinvesteringer og fået en række input med hjem. På den baggrund opfordrer man til, at en allerede vedtaget fond etableres.

I sidste uge drog en delegation fra Dansk Erhverv til vestkysten, da de ansatte i den store erhvervsorganisation ønskede at tage bestik af udviklingen i en række projekter, der har kyst- og naturturisme som omdrejningspunkt for forretningen.

De besøgte blandt andet Lakolk, Kongsmark og Havneby på Rømø, Rindby på Fanø samt byen Ho, der ligger ved Blåvand. Efterfølgende har Dansk Erhverv gjort status over de nye perspektiver, som organisationens ansatte fik med hjem.

En af konklusionerne var, at der ved hjælp af finansiering fra Danmark og udlandet foretages store investeringer i projekter, der har til formål at skabe overnatningskapacitet langs kysten, og forventningen er, at disse på sigt vil medvirke til at skabe jobs og omsætning i områderne.

Udfordres på flere områder
Det kom desuden frem, at udfordringen for projekterne ikke i så høj grad er at sikre investeringer, som det er navigere i de begrænsninger, der udspringer af den gældende regulering af arealer i eksempelvis planloven, naturbeskyttelsesloven og Natura 2000. Det skriver Dansk Erhverv i et opslag på LinkedIn.

I hvert fald en del af de aktører, der fik besøg, oplever desuden, at de administrative processer, som man skal igennem, samt konsekvenserne af lokal modstand mod et givent projekt er udfordringer, der spiller en rolle for dem.

Det påpeges, at den lokale modstand til tider stammer fra borgere, der bor i andre kommuner og dermed ikke har samme interesse i et områdes udvikling, men som de ansvarlige politikere alligevel bliver nødt til at tage hensyn til, når de planlægger kommunens fysiske udvikling.

Ønsker fond etableret
En del af de projekter, som fik besøg af Dansk Erhverv, satser på forretningsmodeller, som danske aktører ikke nødvendigvis har den store erfaring med til trods for, at modellerne allerede er velafprøvede i udlandet.

Det vil derfor kræve, at markedet modnes, lyder det fra Dansk Erhverv, som i den forbindelse opfordrer til, at man får sat gang i den projektmodningsfond, der er blevet vedtaget politisk, men som endnu ikke er etableret.

Idéen bag fonden er, at den skal gøre det muligt for staten og private aktører at samarbejde om at modne projekter, som eksempelvis føjer overnatningskapacitet til et område, og muliggøre, at der skabes bedre muligheder for investeringer i dansk turisme uden for landets større byer.

”Projektmodningsfonden vil styrke dialogen med investorer og lette vejen for tiltrækning af ejendomsinvesteringer blandt andet langs vestkysten til gavn for gæster, erhvervsliv og lokalbefolkningen,” siger Dansk Erhverv.


Relaterede artikler:

Dansk Erhverv: Hotelbranchens vigtighed kalder på bedre rammevilkår

WoCo kommer med opsang i Vestkyst-debat

Vestkysten kalder til rådslagning på Christiansborg