Sådan kommer Sukkerfabrikken efter planerne til at tage sig ud. Visualisering: Sukkerfabrikken Møn.

Efter klager: Grønt lys til milliarddyr ferieby

Efter at have været udskudt i et år, er der nu givet grønt lys til et feriecenterbyggeri i milliardklassen på Møn. Men udskydelsen betyder, at folkene bag nu har travlt.

Der er store planer for Steges gamle sukkerfabrik på Møn. For snart kan hotel og wellness, 475 ferieboliger og 25 pælebårne ferieboliger på vandet samt caféer skyde op på den gamle industrivirksomheds 86.000 kvadratmeter store arealer.

Men projektet har ligget brak, siden Kystdirektoratet for lidt mere end et år siden modtog en klage fra Bevaringsforeningen Stege Nor og Norets opland, og det har givet udfordring for Sukkerfabrikken A/S, der står bag projektet, fordi potentielle investorer har været usikre på, at projektet overhovedet kan lade sig gøre. Det skriver TV2 Øst.

”Det, vi løb ind i, var, at ingen vil kaste hverken arkitekt-, ingeniør, eller advokatpenge ind i et forløb, før grundlaget er endeligt. Så vi har haft flere drøftelser med investorer, som har været meget interesseret, men som vi ikke har kunne gå videre med. For det er jo et kæmpe projekt,” fortæller Niels Solon, medejer af Sukkerfabrikken A/S og salgs- og udviklingsansvarlig for feriebyprojektet.

Nævn afviser klager
Nu ser det imidlertid ud til, at der politisk er banet vej for, at projektet kan føres ud i livet. Konkret forelå der to klager vedrørende henholdsvis lokalplanen fra Vordingborg Kommune, som giver tilladelse til projektet og en tilladelse fra Kystdirektoratet til at bygge på kysten og i havet.

De klager har Miljø- og Fødevareklagenævnet nu afvist. Dermed regner folkene bag projektet nu med, at byggeriet går i gang i slutningen af 2024.

Umiddelbart har Sukkerfabrikken A/S nu forholdsvist travlt, for byggeriet skal ifølge tilladelserne, der er givet, være sat i gang senest i maj 2025.

Men selvom, at investorerne endnu ikke er på plads til projektet, der anslås at koste omkring halvanden milliard kroner, har folkene bag ikke trillet tommelfingre i den ventetid, der har været.

De har arbejdet på at stå skarpere i forhold til investorer, og de har interviewet borgere på Møn for dels at lytte til deres ønsker og dels at sikre deres opbakning. Samtidig har de lavet en markedsanalyse af danske og tyske feriegæsters ønsker og behov.

Del af forsøgsordning
Feriebyen på Møn er en del af en forsøgsordning, som blev sat i søen i 2015, hvor staten gav tilladelse til 10 kystnære turismeprojekter, som skulle skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark. Lalandia i Søndervig, der åbnede sidste år, var for eksempel også en del af samme forsøgsordning.

Destination Vesterhavet har tidligere oplyst, at netop Lalandia Søndervig har givet en markant vækst i antallet af feriehusovernatninger i første halvdel af 2023. Således er antallet af overnatninger i perioden steget med 130 procent sammenlignet med 2022, hvilket svarer til 193.000 flere overnatninger.

I øvrigt barsler Plan- og Landdistriktsstyrelsen med en gentagelse af forsøgsordningen, og frem til 1. februar næste år kan danske kommuner søge om at komme i ordningen, som giver projekter med fokus på kyst- og naturturisme mulighed for at fravige nogle af planlovens regler for kystnærhedszonen og for at få dispensation fra klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.

 

Relaterede artikler:

Styrelse kommer med invitation til kystkommuner

Nyt feriecenter sikrede overnatningsrekord

Resort vil vende underskud med stor udvidelse