Orø set fra luften. Foto: Holbæk Kommune

Minister vil fjerne taxilov på landets øer

Med et nyt forslag ønsker regeringen at fjerne taxiloven på de fleste øer i landet. Dermed bliver det muligt for lokale beboere at tage betaling for passagerkørsel.

Snart kan transportmulighederne ændre sig markant på de fleste øger i Danmark. Transportminister Thomas Danielsen (V) lægger nemlig op til helt at fjerne taxiloven på de øer, som ikke er bro- eller landfaste. Det gælder dog ikke for Bornholm.

”Nu fjerner jeg simpelthen taxiloven på langt de fleste øer, så de lokale får mulighed for at løse de kørselsbehov, der er, og så de får mulighed for at tage betaling for det. Det giver ikke mening, at der er krav om sædeføler og kørselscentral på øerne – kravene fører bare til, at behovene ikke bliver dækket,” udtaler transportministeren i en pressemeddelelse.

Transportministeriet skriver, at det overordnede formål med lovforslaget er at fjerne barrierer og dermed gøre persontransport nemmere og billigere på øerne.

Hvis Folketinget vedtager lovens bortfald på øerne, gælder det dog kun øer, hvor der ikke allerede finder generelt taxikørsel sted, oplyser Transportministeriet.

Privatpersoner får mulighed for at fragte passagerer
I praksis vil de nye regler betyde, at lokale beboere vil få mulighed for at fragte passagerer rundt på øerne. Ifølge Transportministeriet har det været en udfordring at få taxi på landets øer.

Bliver forslaget vedtaget, træder de nye regler i kraft ved årsskiftet, og det vil være muligt for lokale at tage taxikørslen som bijob og tage betaling for passagerkørslen.

Transportministeriet understreger, at brancheorganisationerne vil blive hørt i forbindelse med afdækningen af, hvilke øer, der lever op til kravene for at blive fritaget for taxilovens bestemmelser.

Under de nye bestemmelser, vil det være den enkelte bilejers ansvar at have de rette forsikringer og at følge skattereglerne, oplyser ministeriet.

Lovændringen medfører, at der ikke er krav om chaufførkort og krav om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, da det vurderes, at kørselsbehovet ikke er proportionelt med kravene, når kørslen er begrænset og udelukkende foregår på en lille ø, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

 

Relaterede artikler:

Transportministeren: Uber er ikke længere Uber

København blandt byer med bedste transport

Øsamfund glæder sig over trafikal ligestilling