Naturpark Lillebælt er et af de områder, der får del i de 110 millioner kroner. Her er det Trelde Næs nær Fredericia. Foto: VisitFredericia.

110 millioner kroner til fire turismeprojekter

Med en stor investering i turismeinfrastruktur ønsker Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at tiltrække nye, private investeringer i dansk turisme. Bestyrelsen lægger vægt på turismens evne til at øge beskæftigelsen.

I den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, bliver der peget på, at der er et investeringsefterslæb i dansk turisme især uden for landets største byer.

Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu valgt at poste i alt 110 millioner kroner i fire projekter med fokus på turismeinfrastruktur of områdefornyelse. Det oplyser Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i en pressemeddelelse.

”Turisme er en dansk succeshistorie, og den skal vi bygge videre på. Derfor har vi brug for flere investeringer i dansk turisme, særligt uden for de store byer. Vi skal have virksomheder og ildsjæle til at kaste sig ind i arbejdet, og derfor er det vigtigt, at vi med projekterne her hjælper kommunerne med at vise vejen. Det er projekter, der skal være med til både at tiltrække flere feriegæster, og komme lokalområderne til gavn,” siger erhvervsminister Morten Bødskov om bevillingen.

Fokus på fysisk infrastruktur
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har valgt at støtte projekter i Thyborøn, Naturpark Lillebælt, Juelsminde og Nakskov. Fælles for alle projekterne er, at de sigter efter at etablere fysisk turismeinfrastruktur.

For eksempel går støtten til at etablere faciliteter og anlæg som havnebad, maritime legepladser, promenader og rekreative spots, samt kystterrasser, forbindelsesstier, forbedrede adgangsforhold, forbindelser mellem havn og by samt bedre skiltning og kulturformidling. Flere projekter omfatter også klimasikringsinitiativer, oplyser Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Projekterne, der nu får del i de 110 millioner kroner, tager alle afsæt i strategisk planlægning, og Erhvervsfremmebestyrelsen har lagt vægt på, at projekterne vil bidrage til både økonomisk og social bæredygtighed, fordi forventningen er, at projekterne kan tiltrække private investeringer, der kan give et boost til den lokale beskæftigelse.

“Som noget helt nyt giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tilskud til etablering af infrastruktur, og vi håber med midlerne til de udvalgte projekter for alvor at få sat skub i de private investeringer via fysisk udvikling af lokale turismeområder i hele landet. Turisme er en af bestyrelsens signaturindsatser, og det ligger os stærkt på sinde at kunne bidrage til at fortsætte de seneste års positive udvikling i sektoren,” udtaler Christian Motzfeldt, forperson for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Har øget beløbet markant
I første omgang annoncerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i januar i år, at man ville støtte turismen med 97 millioner kroner, hvoraf 62 millioner kroner skulle komme fra EU’s Regionalfond.

Erhvervsfremmebestyrelsen har siden modtaget 27 ansøgninger, og på et møde den 9. november besluttede bestyrelsen at hæve beløbet med 13 millioner kroner, altså til i alt 110 millioner kroner, hvoraf 72 millioner kroner udgøres af EU-midler.

Tilskuddet til hvert af de fire projekter lyder på mellem 24 og 30 millioner kroner, oplyser Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Relaterede artikler:

Ny næstformand: ”Bliv nu ved med at satse på turismen”

Kommune øremærker millioner til turisme- og kultur

Ferieby opfører nu største investering i næsten 25 år