Nakskov på Lolland. Foto: Lolland Kommune.

Nye overnatningstal: Dansk destination slår rekord

En af de danske destinationer har taget godt imod de nye overnatningstal, da disse aldrig tidligere har været højere her. Der er dog fortsat udfordringer med at nå målet om tre millioner i 2030.

Hos Visit Lolland-Falster er man godt tilfreds med den vej, som udviklingen har taget i det forgangne år, da der i løbet af 2023 blev sat rekord med det højeste antal turistovernatninger, der hidtil er blevet målt i området.

De aktuelle overnatningstal, som for nyligt er blevet offentliggjort, viser nemlig, at der sidste år var 2,18 millioner kommercielle overnatninger fordelt på feriecentre, hoteller, campingpladser, feriehuse samt lystbådehavne på Lolland-Falster.

Overnatningstallet er godt tre procent højere, end det var i 2022, hvor der blev foretaget 2,12 millioner overnatninger. Det er derudover steget med 19 procent i forhold til de 1,83 millioner overnatninger, der blev registreret i 2019.

Tyskere vil spille nøglerolle
Fremgangen i antallet af overnatninger på Lolland-Falster er særligt drevet af feriehuse og feriecentre, der har haft en vækst på 11 procent i 2023, ligesom området sidste år tiltrak seks procent flere internationale turister i forhold til 2022.

Det er særligt gæster fra Tyskland, der har bidraget til udviklingen, og deres rolle ventes ikke at blive mindre i fremtiden, da tyskerne er vigtige for væksten i området. Det fortæller Lindy Kjøller, der er destinationschef hos Visit Lolland-Falster,

”I 2030 åbner Femern Bælt-forbindelsen, og her skal vi være klar til at tage imod og imødekomme særligt de tyske gæster. Derfor er indsatsen med at trække tyskerne til vores område allerede startet. Vi lægger i år vores største markedsføringsindsats på det tyske marked.”

Ønsker flere overnatningsmuligheder
Væksten i de danske overnatninger hos Visit Lolland-Falster var derimod mere beskeden sidste år, da antallet steg med en enkelt procent. Destinationen opfatter overordnet set det som positivt, da antallet på landsplan er faldet med tre procent.

Man har dog et ønske om at øge dette, og derfor arbejdes der på en markedsføringsindsats, som er særligt henvendt til indbyggere fra andre dele af Danmark.

Visit Lolland-Falster holder fortsat fast i den målsætning, som man har sat. Den går ud på, at det samlede overnatningstal skal øges til tre millioner, når kalenderen viser 2030. Det kræver dog, at der bygges yderligere oven på fundamentet hvert år indtil da, siger Lindy Kjøller.

”Det er et ambitiøst mål, der kræver, at vi får flere overnatningsmuligheder, da vi lige nu ikke har kapacitet nok til at nå målet. Samtidig ligger der et hårdt arbejde i at udvikle destinationen med nye og bæredygtige produkter og fortsætte de stærke markedsføringsindsatser for at trække gæster til.”


Relaterede artikler:

Blot fem destinationer fik flere overnatninger i 2023

Dansk turisme slår igen overnatningsrekord

Kun hovedstaden havde vækst i overnatninger i 2023