Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv. PR-foto.

Vil styrke kulturlivet med politisk udspil

Dansk Erhverv ønsker at styrke det danske kulturliv. Derfor lancerer organisationen nu et politisk udspil med 18 punkter. Blandt andet vil Dansk Erhverv styrke kulturturismen med mere viden.

Museerne skal have bedre økonomiske rammevilkår, og der skal nedsættes en ekspertgruppe for kulturturisme i Danmark i regi af den nationale turismestrategi.

Det er blot to af 18 punkter i et nyt politisk udspil til at styrke kultursektoren i Danmark, som Dansk Erhverv netop har lanceret.

”Man kan kun have respekt for virksomhederne inden for de kulturelle og kreative erhverv. Mange af dem havde det hårdt under corona-nedlukningerne, men man kan bare ikke holde kulturen nede. Vi står nu stærkt igen, og nu skal vi se fremad. Gøre de rigtige ting, så vi kan få endnu bedre rammevilkår for området og dermed skabe endnu mere værdi til gavn for hele Danmark. Det er derfor, at vi nu lancerer udspillet ’Kulturel og kreativ handlekraft’ med 18 konkrete forslag, som vi meget gerne ser realiseret hurtigst muligt,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, som i øvrigt selv var kulturminister fra 2001 til 2008 for Det Konservative Folkeparti.

Vigtigt for Danmark
Ifølge Dansk Erhverv, er en styrkelse af kulturen vigtig, da det er en sektor, som ”bidrager med forretning, arbejdspladser, innovationskraft, eksport og værditilvækst, som både skaber sammenhængskraft og styrker samfundsøkonomien,” skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

Men en styrkelse af kulturlivet kræver konkret handling, mener Brian Mikkelsen.

”Området er stort, og det omfatter mange virksomheder, som interagerer på kryds og på tværs. Derfor kræver det også en bred palette af tiltag, hvis vi for alvor skal løfte området. Hver for sig er initiativerne rigtig gode og vil være et skridt i den rigtige retning. Samlet set vil initiativerne give en effekt, der er større end summen af de enkelte dele,” siger Brian Mikkelsen.

Mangler viden om kulturturisme
Et væsentligt punkt for turistbranchen i Dansk Erhvervs udspil er en styrkelse af kulturturismen. Ifølge tal fra VisitDenmark betegner 43 procent af alle turister i Danmark sig selv som kulturturister.

Men der mangler ifølge Dansk Erhverv viden om sammenhængen mellem kulturen of de turismeøkonomiske effekter. Derfor ønsker organisationen en ekspertgruppe for kulturturisme i regi af den nationale turismestrategi, som skal bidrage med mere viden på området. Derudover efterspørger Dansk Erhverv et tættere samarbejde mellem Erhvervsministeriet og Kulturministeriet om kulturturismen.

Med disse tiltag ønsker organisationen at styrke kulturvirksomheders mulighed for at nyde godt af turismen som forretningsområde.

De 18 forslag i Dansk Erhvervs kulturudspil spænder bredt over flere temaer blandt andet museer, event, dimittendledighed, eksport og momsfritagelse. Dansk Erhverv ønsker også at forsimple regler og ansøgningsprocesser, så samarbejdet med offentlige myndigheder fremover bliver mere overskueligt for arrangører af kulturarrangementer. Udspillet kan læses i sin fulde længde her.

 

Relaterede artikler:

Ny lov ophæver prisklausuler for hoteller

Transportministeren: Uber er ikke længere Uber

Konflikt afblæst på flere af landets campingpladser