Skælskør på Sjælland. Foto: Martin Thøgersen.

Destinationer går sammen om mere helårsturisme

Tre destinationer er gået sammen i et nyt projekt, som skal tiltrække flere turister også uden for sæson. Projektet har et budget på 12 millioner kroner, og gode gæsteoplever og stedbundne tilbud er i fokus.

2022 var et rekordernes år for dansk turisme, men ifølge tre destinationsselskaber er der et uforløst potentiale som kan tiltrække flere gæster og forlænge turismesæsonerne.

Det drejer sig om Destination Sjælland, Destination Nordvestkysten og Destination Vadehavskysten, som har søsat projektet Power to eXperience med et budget på 12 millioner kroner, hvoraf seks millioner kroner er finansieret af de tre destinationer samt Dansk Kyst- og naturturisme og seks millioner kommer fra Dansk Erhvervsfremmebestyrelse. Det oplyser de tre destinationer i en fælles pressemeddelelse.

”Selv om vi er tre ret forskellige destinationer, så er udfordringerne alligevel ganske ens. Derfor giver det god mening, at vi går sammen om projektet, så vi kan sparre med og lære af hinandens erfaringer undervejs,” fortæller Morten Jensen, direktør i Destination Sjælland.

Fokus på længere sæsoner og gode gæsteopleveler
Power to eXperience har til formål at styrke de gode gæsteoplevelser, som bidrager til meromsætning, gæsteloyalitet og genbesøg på destinationerne.

Derudover skal de klassiske turismesæsoner forlænges gennem udvikling af nye, stedbundne oplevelser. Målet er, at de to indsatsområder kan skabe øget turisme, som kan øge turismeomsætningen samtidig med, at overturisme undgås.

”For os handler turismeudvikling om at skabe den gode gæsteoplevelse, så kan turisme blive en endnu stærkere katalysator for den lokale samfundsudvikling,” siger Hans Peter Folmann, direktør i Destination Vadehavskysten.

Destinationerne er allerede gået i gang med at udvikle nye tilbud til turisterne.

”Vi videreudvikler blandt andet vores Surf and Work Camps og kommer også til at styrke eventet Hook & Cook, mens Destination Sjælland fokuserer på efterårsferien og udvikling af nye og eksisterende events udenfor højsæsonen. På Vadehavskysten arbejder de blandt andet med gæsteservice og oplevelsespakker,” forklarer Peter Krusborg Pedersen, direktør i Destination Nordvestkysten.

Forankret i lokale aktører
Selv om det er tre destinationsselskaber, der står i spidsen for Power to eXperience, bliver lokale turismeerhverv, turistforeninger og handelsstandsforeninger hjørnestenene i den toårige projektperiode. Den bagvedliggende antagelse er, at flere aktører kan mere sammen.

”Vi er klar over, at vi hver for sig kan noget, men at vi sammen kan det hele. Derfor er det vigtigt med den lokale opbakning og samarbejde, hvis vi skal lykkes med at flytte destinationerne og erhvervet markant,” siger Morten Jensen fra Destination Sjælland.

 

Relaterede artikler:

Destinationer går sammen om havnenetværk

Destination løfter sløret for nyt turistkontor

Destination gør status efter år med vækst