Denne bygning på Fuglsang Herregaard vil, hvis alt falder på plads, i fremtiden fungere som udstillingslokale for samtidskunst. (Foto: Anne Prytz Schaldemose | Art Barns | PR)

Stort millionbeløb skal plante et frø for lokal turisme

I stedet for at lade dem stå ubrugte hen har dansk kommune øremærket mere end 20 millioner kroner, der skal benyttes på at omdanne landbrugsbygninger til udstillingslokaler for kunst.

I tidens løb har landbruget spillet en vigtig rolle for Lolland-Falster, men nu er det en anden slags udbytte, som man er på udkig efter at høste på egnen. Lokale kræfter arbejder nemlig på, at kulturen fremover skal fylde endnu mere end tidligere i Guldborgsund Kommune.

Her drømmer man om, at et nyt projekt ved navn Art Barns skal forvandle kommunen til en international kunstdestination, lyder det. Idéen er, at en række forhenværende landbrugsbygninger skal omdannes til permanente udstillingssteder for værker med samtidskunst i stort format.

Indtil videre er der planlagt tre af disse kunstlader, der ønskes etableret på Fuglsang Herregaard, Vennerslund Gods og i Bønnelyches Pakhus i Nysted. Placeringerne er valgt med henblik på, at de kan spille sammen med og trække besøgende til områdets eksisterende og fremtidige attraktioner.

Det er en forundersøgelse finansieret af den erhvervsdrivende forening Realdania, der har støbt fundamentet for den valgte driftsmodel og den fremtidige udvikling, som skal resultere i, at kunstprojektet på sigt økonomisk vil hvile i sig selv.

Afsætter stort millionbeløb
Selvom det er meningen, at Art Barns-projektet bliver selvbærende i fremtiden, kræver det dog lidt benzin i tanken for at komme i gang. Derfor har lokalpolitikerne i Guldborgsund Kommune netop indgået en aftale, der vil give en håndsrækning i millionklassen til udstillingsstederne.

Det betyder, at i første omgang udbetales 1,05 millioner kroner. De stammer fra et allerede bevilget beløb, hvoraf der er 1,6 millioner kroner tilbage. Derudover er der afsat yderligere 19 millioner kroner i budgetforhandlingerne 2025-2028.

Kommunens bidrag kan dog ikke stå alene. Resten af i år skal derfor bruges på at få den samlede restfinansiering på plads. Den ventes at skulle hentes fra staten og fonde, forklarer Art Barns’ direktør Christoffer Hauglund Faurschou.

”Vi er overbeviste om, at en så væsentlig lokal medfinansiering – sammen med de øvrige støttetilsagn, vi har modtaget indtil nu – vil være den nødvendige løftestang for, at vi med hjælp fra staten og flere fonde kan opnå fuld finansiering til de første tre Art Barns inden året er omme.”

Hæfter sig ved synergieffekter
Ole K. Larsen (V), der udover at være byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune er formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget samt medlem af Økonomiudvalget, venter, at kommunens investering i projektet vil gøre gavn på flere områder.

”Det er både en investering i vores lokale kulturarv og kulturliv og en investering i kulturturisme i Guldborgsund,” siger lokalpoltitikeren – og tilføjer:

“Art Barns skaber synergi med eksisterende kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen og er med til at understøtte udviklingen af vores landdistrikter med gode rammer for erhverv og turisme.”

Bestyrelsen for Art Barns har nedsat et uafhængigt kunstråd, der skal sikre det kunstneriske ambitionsniveau. Det består af tre medlemmer.

De er Francesca Astesani, der er direktør og medstifter af South into North og kunstkonsulent ved Statens Kunstfond, leder Mikkel Bogh fra Københavns Universitets Center for Practice-based Art Studies samt kunstnerisk leder Tobias Berger fra Tai Kwun Contemporary i Hongkong.


Relaterede artikler:

Skrinlagte planer: Kunstmuseum skal genåbnes

Kunst og arkitektur skal trække turister til otte destinationer

Lolland får nyt luksushotel i 2024