Frederiksberg Rådhus. (PR-foto).

Storbykommune vil fange turisters opmærksomhed

Flere turister skal i fremtiden lægge mærke til Frederiksberg. Kommunen har afsat en halv million kroner til projekter, der skal fremme samarbejde mellem aktører og fremme omverdens interesse.

I fremtiden skal det være mere attraktivt at være turist på Frederiksberg. Kommunen har bevilget midler til tre udviklingsprojekter, som spænder over alt fra et styrket netværk blandt lokale aktører til branding af Frederiksberg Kommune og turistinformation.

Det første projekt, som har fået bevilget midler, drejer sig om en styrkelse af erhvervsnetværk og samarbejder.

Her har kommunen afsat i alt 150.000 kroner til projekter, som bidrager til udviklingen af nye tilbud eller videreudviklingen af eksisterende tilbud såsom netværksarrangementer og fællesskaber på gadeniveau. En fælles markedsføringsindsat, som skal synliggøre lokale virksomheder og aktører i fællesskab, var også et ønske fra kommunens side.

Kommunen har i denne forbindelse bevilget penge til Sparekassen Danmark, Frederiksberg afdeling i partnerskab med BIDdanmark.

Deres projekt sigter efter at hjælpe aktører med at realisere deres idéer, så både beboere på Frederiksberg og erhvervslivet får ejerskab over udviklingen. Det håber man, vil forebygge butiksdød, hvilket blandt andet kan skabe et mere attraktivt område at besøge som turist.

Projekt fokuserer på to områder
Et projekt, som Frederiksberg Erhverv står bag i partnerskab med Wonderful Copenhagen og Helium Kommunikation, har til formål at styrke Frederiksbergs brand som en attraktiv turistdestination med et levende handels- og kulturliv og som et sted med smukke byrum.

Projektet sigter også efter at give lokale erhvervsdrivende inspiration, redskaber og faglig viden til at markedsføre deres tilbud over for turister hver især og i fællesskab. Projektet kommer til at fokusere på to bydelsområder, og omfatter masterclasses som parterne bag projektet ønsker, skaber samarbejde mellem aktørerne. Til projektet har Frederiksberg Kommune afsat en pulje på 200.000 kroner.

Vil styrke Frederiksbergs værtskab
Kommunen har også afsat midler til et projekt som rådgiver i turisme, presse og gastronomi, Henrik Thierlein, står bag.

Hans projekt sigter efter at styrke Frederiksbergs værtskab og turistinformation ved at øge kendskabet af turismeprodukter hos centrale aktører og frontpersonale i kommunen og dels ved at skaffe medieomtale for Frederiksberg i den nationale presse. En del af projektet består af såkaldte produktkendskabsture med fokus på Frederiksbergs fortællinger. Til dette projekt har kommunen afsat en pulje på 150.000 kroner.

 

Relaterede artikler:

Parkeringsprojekt ved Grenen er strandet

Skifter navn: Krydstogtnetværk vil have mere national profil

Bilfri ø hædret for imponerende turnaround