Skanderborg. (Foto: Skanderborg Kommune | PR)

Skærer i bidraget til VisitAarhus

Der skal søsættes flere nye tiltag, som har til formål at styrke den lokale turismeindsats i Skanderborg. Midlerne hertil skal delvist findes i det bidrag, som kommunen yder til VisitAarhus.

Byrådet i Skanderborg har formelt besluttet, at man vil justere på fokusset i kommunens indsats for at tiltrække turister. Skanderborg Kommune er ellers en del af VisitAarhus, der – i tillæg til Aarhus Kommune – omfatter kommunerne i Nord- og Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Randers samt Viborg, men fremover vil man styrke den lokale indsats.

Derfor har lokalpolitikerne afsat 800.000 kroner, som skal benyttes til at gøre det nemmere at være turist i Skanderborg Kommune, ligesom man også har en ambition om lancere en række tiltag, der skal gøre de besøgendes oplevelse mere inspirerende, oplyses det.

Midlerne er blandt andet fundet ved, at kommunens bidrag til VisitAarhus reduceres med 700.000 kroner. Skanderborg giver dog fortsat omkring en million kroner om året til den nationale og internationale markedsføring, der foregår i regi af VisitAarhus, og som borgmester Frands Fischer (S) tidligere har betonet betydningen af.

Opdaterer kort, foldere og informationstavler
Der er flere elementer i den nye model for turismeindsatsen i og omkring købstaden. Det er eksempelvis, at de kort over vandreture og foldere, som kan oplyse turisterne om seværdigheder samt oplevelser, skal have udtrykket støvet af og ajourføres.

Det samme gælder for de flere end 220 informationstavler, der er opsat på tværs af kommunen. I første omgang vil Skanderborg opdatere tavlerne på de ruter, hvor der er mest trafik, mens resten vil få en overhaling derefter.

Arbejdet med at styrke turismeindsatsen har desuden klarlagt, at branchen har et ønske om en lokal kalender med arrangementer og begivenheder, som turisterne kan henvises til. I øjeblikket benyttes KultuNaut, og som følge af ønsket fra turismeerhvervet i kommunen vil man nu videreudvikle platformen med eksempelvis yderligere filtreringsmuligheder.

Skal finansiere drift af besøgscenter
Udover de førnævnte indsatser vil Skanderborg Kommune også kigge på skiltningen således, at det bliver mere nemmere for turisterne at finde frem til attraktioner, spisesteder og butikker. Derudover er det en ambition, at skiltene også skal fungere som inspiration, der kan få de besøgende til at opsøge nye oplevelser.

Detailhandlen kommer ligeledes til at skulle spille en rolle, da man ønsker at klæde de ansatte i byens butikker på til at hjælpe turister på rette vej eller anbefale seværdigheder, som de ikke bør gå glip af, mens de opholder sig i Skanderborg eller omegn.

”Den nye turismemodel i Skanderborg Kommune er skabt i fællesskab med aktørerne på turistområdet, og den skal i høj grad også løftes i fællesskab. De ruteanvisninger, det tip og det smil man får lokalt, spiller en afgørende rolle for turistens oplevelse, og derfor bruger vi flere kræfter på det lokale værtsskab,” udtaler borgmester Frands Fischer fra Socialdemokratiet.

Det lyder desuden, at kommunen på længere sigt har en plan om, at mindst halvdelen af de afsatte midler til styrkelsen af den lokale turismeindsats skal anvendes til at drive et besøgscenter på Himmelbjerget.


Relaterede artikler:

Største busselskab med nye ruter til 19 danske byer

Smukfest giver region trecifret millionomsætning

Jysk turismesamarbejde vokser igen