Frederiksborg Slot i Hillerød. Foto: Daniel Overbeck.

Så er den her endelig: Museumsreform vil åbne op for tilskud til flere museer

Torsdag landede politikerne den længe ventede aftale om en ny museumsreform. Den skal gøre op med et uigennemskueligt tilskudssystem og mange års sognerådspolitik, lyder det fra kulturministeren.

Det er nok ikke en tilsnigelse at sige, at det er et politisk svendestykke, kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) netop har begået ved at lande en aftale om en ny museumsreform.

En reform at tilskudsmodellerne for landets statsanerkendte museer har længe været et politisk smertensbarn i dansk kulturliv, og fire forhenværende kulturministre har forsøgt at reformere området. Men den 16. maj 2024 blev der så endelig landet en bred politisk aftale om en ny reform.

Med i aftalen er SVM-regeringen selv samt Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

”Jeg håber, at denne aftale kan sørge for, at endnu flere danskere besøger vores museer. For vi giver nu et ekstraordinært stort og permanent løft til de danske museer på 75 millioner kroner hvert år. Det betyder, at tilskuddet til de 95 statsanerkendte museer nu er godt over 560 millioner kroner. Det er det største løft i nyere tid og måske nogensinde,” lød det blandt andet fra kulturministeren under det pressemøde, hvor den nye aftale blev præsenteret.

Skal optrævle kludetæppe fra amternes tid
Museerne har længe ønsket sig et nyt tilskudssystem, for det nuværende er et uigennemskueligt kludetæppe fra amternes tid, hvor det enkelte museums tilskud bygger på historiske og politiske årsager, og hvor man med Jakob Engel-Schmidts ord nærmest skal have en doktorgrad for at finde hoved og hale i tilskuddene.

Aftalen tilføjer, som ministeren siger, 75 millioner kroner årligt til de 95 statsanerkendte museer fra 2025, og det betyder, at staten fra næste år giver cirka 565,7 millioner kroner i driftstilskud til de statsanerkendte museer.

Aftalen betyder dog også, at den forhadte fordelingsmodel bliver forsimplet. Museerne får efter det nye system tilskud på tre forskellige måder.

For det første bliver museerne inddelt i fem kategorier, som afgør, hvor stort et grundtilskud, museet får. Grundtilskuddet udgør den største del af museernes tilskud. Museerne kan for det andet opnå et højere tilskud via et variabelt incitamentsbaseret tilskud. Det kan for eksempel være ved at få flere besøgende. Den tredje og mindste del af tilskuddet er et politisk prioriteret tilskud, som fordeles på enkelte museer.

Derudover bliver nåleøjet for at blive statsanerkendt gjort større. I de seneste 20 år er det kun lykkedes for ét enkelt museum (Dansk Jødisk Museum i 2011) at blive statsanerkendt, oplyser Kulturministeriet. Fremover bliver det muligt for flere museer at blive statsanerkendt, men til gengæld bliver er det også muligt for staten at fratage museerne deres anerkendelse.

Opretter museumsnævn
Det bliver dog ikke politikerne selv, der kommer til at forvalte det nye fordelingssystem. Med den politiske aftale bliver der også oprettet et uafhængigt museumsnævn, som skal foretage vurderingen af, om et museum skal statsanerkendes eller fratages sin statsanerkendelse og om konkrete museer bør indplaceres anderledes i grundtilskudskategorierne. Nævnet vil bestå af syv medlemmer med faglig ekspertise.

”Nævnet gør forhåbentligt en ende på den sognerådspolitik, der har præget det her område i alt for mange år,” lød det fra Kulturministeren på pressemødet den 16. april.

Det er ikke alle museer, som vinder på den nye reform. Aftalen indfases over de næste fire år, oplyser Kulturministeriet, og museer, der står til at få mindre i tilskud end i år, har mulighed for at indbringe deres sag for Museumsnævnet et år efter, at reformen er trådt i kraft.

Dansk Industri glæder sig
Hos Dansk industri glæder man sig over, at der endelig er landet en ny politisk aftale om museernes tilskud, fortæller Lars Bertolt Winther, chef for DI Turisme, Kultur & Oplevelser,

“Vi er meget glad for, at Danmark nu har fået en ny museumsaftale. Mange har ventet i usikkerhed om deres fremtid, så vi bifalder, at kulturministeren har formået at nå i mål med denne her svære opgave. Fire kulturministre har forsøgt, så det er solidt politisk håndværk,” siger han.

Han fortsætter:

“Med sådan en aftale er der selvfølgelig nogen, der bliver økonomisk svækket og andre bliver fortjent styrket. Heldigvis er der lavet en økonomisk mekanisme, der kan afbløde faldet, for dem der mister mest. Når det er sagt, så ser det, ud fra det vi har set, godt ud over en bred kam. Der er tilført ekstra midler, som rammer bredt. Lige fra de store museer, der har et internationalt udsyn og lokker turister til vores dejlige land, men også til de mindre museer ude i landdistrikterne, som fortæller og formidler hele Danmarks historie.”

 

Relaterede artikler:
Danske museer ser positivt på nyt udspil til museumsreform

Ny museumsreform må ikke ende som nulsumsspil

Attraktion advarer: Kan få fatale konsekvenser