Receptionist på Zleep Hotel Copenhagen Arena. (Arkivfoto: Zleep Hotels)

Ny overenskomst for hoteller og restauranter

Der er indgået ny overenskomst for ansatte i hoteller og restauranter. Timelønnen reguleres med 4,50 kroner i år og næste år. Forliget lægger sig tæt op ad gennembrudsforliget.

Hoteller og restauranter kender nu sine personaleomkostninger for de næste to år. Det er konsekvensen af, at der mandag aften er indgået en ny overenskomst mellem Dansk Erhverv og HORESTA på arbejdsgiversiden og 3F Privat Service Hotel og Restaurant (3F PSHR), der repræsenterer lønmodtagerne.

Aftalen omfatter ifølge HORESTA omkring 75.000 ansatte i hotel- og restaurantbranchen, mens det ifølge 3F er omkring 40.000 tjenere, kokke, housekeeping-ansatte og receptionister, der får et lønløft.

Parterne er dog enige om, at timelønnen fra den 1. marts 2023 reguleres med 4,50 kroner, og fra den 1. marts 2024 stiger den med yderligere 4,50 kroner. Det betyder, at en fuldtidsansat kan se frem til en månedlig lønstigning på omkring 720 kroner ad to omgange. Herudover kommer diverse tillæg, der forhandles lokalt.

Særlige gevinster til unge og provisionsansatte tjenere
Aftalen er som udgangspunkt baseret på gennembrudsforliget på industriens område, men der er en del særlige tillæg, der er resultatet af forhandlingerne.

Unge medhjælpere under 18 år får hævet timelønnen med 2,60 kroner ad to omgange, og grundtillæggene bliver forhøjet med 4,5 procent i år og 3,5 procent den 1. marts næste år.

Herudover forhøjes garantilønnen for provisionsansatte tjenere med 6,00 kroner i timen i 2023, mens reguleringen i 2024 lander på 5,20 kroner.

“Vores medlemmer kan se frem til en markant lønstigning, som er historisk dyr for arbejdsgiverne. Det er vi glade for, for det var også tiltrængt, især efter coronakrisen og inflationen har udvandet de ansattes løn,” siger John Frederiksen, formand for 3F PSHR til Fagbladet 3F.

Ikke så meget fleksibilitet som ønsket
Også på arbejdsgiversiden er der tilfredshed at spore med det indgåede forlig.

“Efter et år med voldsom inflation var vi forberedt på, at det ville blive svært at nå i mål. Men vi er tilfredse med, at det er lykkedes, og at vi til gengæld har fået ændret på en række vilkår i aftalen, som giver arbejdsgiverne mere fleksibilitet. Ikke så meget, som vi havde ønsket, men det er et skridt i den rigtige retning,” siger Pia E. Voss, administrerende direktør i HORESTA.

Hun suppleres af underdirektør Thomas Rønnow fra Dansk Erhverv:

“Vi har indgået et meget smalt, men ansvarligt, forlig, der lægger sig tæt op af gennembrudsforliget. Det har været en langvarig og svær forhandling, men det er lykkedes os at få indført mere fleksibilitet i anvendelsen af weekendansatte, herunder tjenere. Vi har desuden fået indført ændringer i Kompetenceudviklingsfonden, som vil komme hele branchen til gavn.”

HORESTA og Dansk Erhverv oplyser i fællesskab, at de ser det som et positivt tiltag, at 3F valgte at inddrage eleverne i forhandlingerne. Det har betydet, at eleverne har fået en sundhedsordning, så der bliver et større incitament til at vælge en erhvervsuddannelse.

 

Relaterede artikler:

Forhandler om 3F-kritik: ”Ærgerlig retorik”

Hoteller og fagforening får ”moderne overenskomst”

Dansk Erhverv vil sammen med Horesta forhandle overenskomst