Louisiana var med 702.000 besøg det museum, som havde flest gæster i 2023. (Foto: Kim Hansen | Louisiana Museum of Modern Art).

Museerne fik rekordmange besøg i 2023 (opd.)

Rekordmange gæster var på besøg på landets museer i 2023. Museer i alle dele af landet oplevede vækst, og det er særligt de statsstøttede af slagsen, som er populære.

Danmarks museer havde fremgang i 2023. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. 17,4 millioner besøg blev det til i museernes udstillinger, hvilket er de højeste antal i de år, Danmarks Statistik har udgivet museumsstatistikken.

Museerne, som modtager statsstøtte bestående af statslige og statsanerkendte museer ifølge museumsloven og museer med anden statsstøtte, stod tilsammen for 14,5 millioner besøgende i 2023, hvilket var en stigning på syv procent sammenlignet med 2019, hvor de statsstøttede museer havde 13,5 millioner overnatninger. Danmarks Statistik sammenligner med 2019, da 2023 er det første år siden, som ikke var påvirket af coronapandemien.

Sammenlignet med museerne med statsstøtte havde museerne uden statsstøtte 2,9 millioner besøgende i 2023, hvilket svarer til 16 procent af alle besøgene i de danske museers udstillinger.

Flere besøg i hele landet
Fremgangen, som museerne oplevede i 2023, lod sig mærke i alle landets fem regioner. I Region Hovedstaden, hvor der var omtrent otte millioner besøg i 2023, var der en stigning på cirka en million besøgende sammenlignet med 2022 svarende til en vækst på 14 procent.

Målt i procenter var stigningen lige så stor på museerne i Region Sjælland – også 14 procent – og det svarer til 175.000 flere gæster end året forinden.

Den største procentuelle stigning findes i Region Nordjylland og lyder på 19 procent, hvilket svarer til 188.000 flere besøgende end i 2022.

I Region Midtjylland var der 220.000 flere besøgende på museerne i 2023, og i Region Syddanmark blev der foretaget 163.000 flere museumsbesøg, svarende til en stigning på henholdsvis syv og fem procent.

Det mest besøgte museum var i 2023 Louisiana Museum of Modern Art, hvor der var 702.000 gæster. Museet, som fik næstflest besøg i sin udstilling var Statens Museum for Kunst, hvor der var 623.000 registrerede gæster. På tredjepladsen findes Christiansborg Slot med 559.000 besøgende.

Danmarks Statistik oplyser i øvrigt, at de 10 mest besøgte museer i Danmark stod for i alt 29 procent af det samlede antal besøgende i museernes udstillinger i 2023.

Skyldes museers egen indsats
Hos Dansk Industri har man bidt mærke i den positive udvikling. Chef for DI Turisme, Kultur & Oplevelser, Lars Bertolt Winther fortæller, at det særligt er museernes egen indsats, der har bidraget til væksten.

”Museerne præsterer et historisk højt besøgstal. Det kommer ikke mindst af, at museerne i stadig højere grad arbejder aktivt med at tiltrække nye gæster. Vi ved, at museernes strategiske arbejde med turister fylder mere i dag, og fremgangen er da også især båret af en vækst i de voksne museumsgæster. Fremgangen fra 2019 til 2023 svarer også til fremgangen i turistovernatninger i samme periode, så en del af væksten kommer fra både indenlandsk og international turisme. 2022-tallene var påvirket af restriktioner de første måneder af året, så en del af væksten fra sidste år kommer også herfra,” siger Lars Bertolt Winther.

Han tilføjer, at museerne har taget nye værktøjer i brug for at gøre sig bemærket blandt potentielle gæster. Blandt andet arbejder man ikke kun inden for museernes egne bygninger.

”Museerne arbejder med nye formidlingsformer som led i deres udvikling, og rykker i endnu højere grad udenfor museets mure. Der er siden sidste år otte procent flere arrangementer udenfor museerne, om end der samtidig er sket et fald i online-arrangementer. Det hænger naturligt sammen med corona-tendensen i 2022,” udtaler Lars Bertolt Winther.

Fakta: De 10 mest besøgte museer i Danmark i 2023

Museum Besøgstal
Louisiana Museum of Modern Art 702.000
Statens Museum for Kunst 623.000
Christiansborg Slot (Nationalmuseet) 559.000
Den Gamle By 551.000
ARoS 536.000
Ny Carlsberg Glyptotek 486.000
Rosenborgsamlingen 471.000
Statens Naturhistoriske Museum 404.000
Prinsens Palais (Nationalmuseet) 388.000
Moesgaard Museum 356.000
Kilde: Danmarks Statistik

 

Relaterede artikler:

Blot fem destinationer fik flere overnatninger i 2023

Påsken sikrede overnatningsrekord i marts

Dansk Industri: Turistbranchen er godt med på diversitetsfronten