Lars Bertolt Winther. Foto: DI.

Dansk Industri: EU-valget er vigtigt for turismen

Snart går europæerne til stemmeurnerne for at vælge et nyt Europa-Parlament. Og valgets udfald kommer til at få betydning for turisthvervet det næste halve årti, lyder det fra Dansk Industri.

Danmark og det resterende Europa går til valgurnerne den 9. juni for at anvise Den Europæiske Unions retning de næste fem år. Og selvom EU-valget måske har fået forholdsvis lidt opmærksomhed i den danske turistbranche, kan valgets udfald få stor betydning for branchen i de kommende år. Det mener Lars Bertolt Winther, chef for DI Turisme, Kultur & Oplevelser.

”Der er ingen tvivl om, at den økonomiske politik der føres i EU har en stor betydning for vores nationale økonomi. Det gælder selvfølgelig valutakurser og renteniveauer – som begge har betydning for priser og privatforbrug – men også eksempelvis strukturfondsprogrammerne der understøtter erhvervsudviklingen i medlemslandene. Det er således strukturfondsmidler der finansierer regeringens pulje til offentlig turismeinfrastruktur,” skriver chefen blandt andet i et nyhedsbrev.

Han konkluderer, at den europæiske økonomi sætter rammen for erhvervets vækstbetingelser, samtidig med, at turismen også driver en del af væksten i unionen. Således er det forventningen, at turismen vil udgøre 10 procent af den europæiske økonomi i 2033 med 26 millioner jobs inden for branchen i medlemslandene.

Får indflydelse på mange politiske områder
DI-chefen peger på, at EU også står for en stor del af den politik, som har indflydelse på turistbranchen. Det drejer sig for eksempel om miljø- og klimapolitik, hvor turistbranchen i sit arbejde med bæredygtighed kan blive ramt af politisk uklarhed og administrative byrder. Og EU kan også have indflydelse på skattepolitik og for eksempel transportpolitik.

”Administrative byrder er i det hele taget noget der fylder i turismeerhvervet, hvor den brede opfattelse er, at vi – i tillæg til egne nationale reguleringer og regler – har en tendens til at overimplementere EU-lovgivning og dermed sætte en kæp i hjulet på små og store erhvervsdrivende.  Det gælder også indenfor mulighederne for rekruttering af turismeerhvervets måske knappeste ressource i disse år, nemlig arbejdskraft,” skriver Lars Bertolt Winther.

Han påpeger, at selvom antallet af internationale medarbejdere er fordoblet i de seneste 10 år, melder en tredjedel af virksomhederne i kultur- og turistbranchen, at de mangler arbejdskraft i højsæsonen, og derfor er det vigtigt, hvordan reglerne for rekruttering af arbejdskraft uden for unionens grænser bliver indrettet på EU-niveau.

Direktiv fjernede prisklausuler
Et aktuelt eksempel på, hvordan EU har gjort sin indflydelse gældende i den danske turistbranche, er afgørelsen fra midten af maj, hvor Europa-Kommissionen afgjorde, at Booking.com må være at betragte som en såkaldt gatekeeper, der ifølge EU’s forordning for digitale markeder betyder, at Booking.com har så stor indflydelse på markedet, at platformen skal følge en række reguleringer.

Med afgørelsen fra Europa-Kommissionen får Booking.com seks måneder til at rette ind efter kravene til gatekeepers, og for den danske hotelbranche betyder det, at de såkaldte prisparitetsklausuler nu ophæves.

Med andre ord kan Booking.com ikke længere kræve af virksomheder i overnatningssektoren, at de på egne salgsplatforme prissætter lige så højt som Booking.com. Det betyder, at hotellerne kommer til at kunne sælge deres værelser billigere på deres egne hjemmesider end på den store bookingplatform. Et faktum, som har vakt glæde i den danske hotelbranche.

 

Relaterede artikler:

Booking.com: EU-afgørelse vækker glæde hos Københavns største hotelkæde

Vækker jubel: Booking.com må droppe prisklausuler

Europa-Kommissionen tager Booking.com under lup